Kun je grafkelders weigeren?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

In onze regio, Zuidoost Friesland hebben wij als besturen van bijzondere begraafplaatsen eenmaal per jaar overleg. In ons laatste overleg is aan de orde geweest het punt graf- cq urnenkelders en de tarieven voor een vergunning voor het plaatsen van grafkelders etc. Nu worden in onze regio grafkelders op aanvraag geplaatst, dus geen actief beleid met het gevolg dat her en der kelders zijn geplaatst. Urnenkelders zijn bij ons verplicht. Dit beleid heeft tot gevolg dat onze opvolgers worden opgescheept met kosten voor het verwijderen van grafkelders etc: vragen 1. kun je grafkelders cq urnenkelders weigeren om te plaatsen en kun je deze weigering ook opnemen in het reglement? 2. zo nee, wat is dan wijsheid met het oog op de toekomstige financiele gevolgen? 3. Zijn er signalen van andere begraafplaatsen hoe die hier met omgaan en is er al beleid op dit gebied.
I. Z.

Antwoord:

Geachte heer Z.,
Elke begraafplaats mag zelf in zijn reglement of verordening regels opnemen met betrekking tot de plaatsing van grafkelders. Je mag ze verbieden, je mag ze toestaan, je mag regels stellen mbt de plaatsing enz. enz. Om niet lukraak over de begraafplaats grafkelders te hebben die na gebruik weer opgeruimd moeten worden, is het misschien ook handig om een aparte strook op de begraafplaats of een apart grafvak hiervoor in uw verordening aan te wijzen. Mensen die een grafkelder willen kunnen daar dan terecht, en zodra daar op die plek een graf vrijvalt voor heruitgifte wordt dat graf inclusief de kelder uitgegeven. Sommige begraafplaatsen installeren daar dan zelf de kelders, zodat je ook zeker weet dat ze technisch goed zijn en dat de ontluchting in orde is etc. De meerkosten worden dan verrekend in de grafprijs.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
11 mei 2006