Kunnen na afstanddoen grafrechten de rechten overgeschreven worden naar een nieuwe rechthebbende?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer/mevrouw, Het volgende geval doet zich voor op onze begraafplaats. In een graf ligt alleen de moeder begraven (sinds 1964). De oudste zoon is rechthebbende van het graf, maar wil de grafrechten niet meer verlengen. De jongste zoon, die geen contact meer heeft met deze oudste broer en de familie, wil wel graag dat de grafrechten verlengd worden en wil zelfs graag later bij zijn moeder begraven worden (de vader is overigens al gecremeerd).Wij gaan de oudste broer (rechthebbende) binnenkort aanschrijven dat de grafrechten gaan verlopen. Hij kan dan op een formulier aangeven of hij wel of niet de grafrechten wil verlengen voor 10 jaar en moet dit formulier vervolgens ondertekenen en naar ons terugsturen. (Wij sturen sowieso de brief met formulier dat hij moet ondertekenen, maar hij heeft al telefonisch aangegeven dat “het graf geruimd kan worden”.)De vraag is nu; is het dan mogelijk – nadat de huidige rechthebbende (oudste broer) afstand heeft gedaan van de grafrechten en zonder dat hij hiervan af weet – de rechten overgeschreven kunnen worden naar een nieuwe rechthebbende (jongste broer)? Bij voorbaat dank voor uw antwoord.Met vriendelijke groet,Mevr. M. H.

Antwoord:

Geachte mevrouw H., Het antwoord op uw vraag is eigenlijk heel eenvoudig. Ik denk dat er in de door u beschreven situatie twee mogelijkheden zijn. Het grafrecht kan worden overgeschreven op naam van de jongste broer, die vervolgens kan verlengen. Maar daarvoor is dan wel de medewerking van beide broers noodzakelijk en is het nodig dat de jongste een initiatief neemt richting de oudere broer. Maar ik betwijfel of dit gaat gebeuren en zo ja of deze dan succesvol kan zijn. De andere mogelijkheid is dat het grafrecht verloopt en het graf weer terug valt aan de gemeente. Het graf kan dan geruimd worden. Maar u kunt het ook opnieuw uitgeven, in dit geval aan de jongste broer nu u weet dat hij belangstelling heeft. U behoeft daarvan geen mededeling te doen aan de oudste broer. Hij heeft immers nadrukkelijk gekozen voor afstand en ruiming. Sterker nog, uit privacy overwegingen kunt u dat zelfs beter achterwege laten. Of u echter opnieuw wil uitgeven voor niet directe begraving is een vraag die u zelf het beste kunt beantwoorden. Dat is sterk afhankelijk van de wijze van grafuitgifte, de werkwijze en bedrijfsvoering op uw begraafplaats. Het antwoord op de vraag welke kosten u voor het graf in rekening wilt brengen, moet u in principe halen uit uw verordening en/of uw tarievenlijst. Ik hoop u hiermee een beetje op weg geholpen te hebben.

Jo Beltman
11 februari 2010