Landelijke trend sterftecijfers

Onderwerp: Overig

Vraag:

Ik heb namens de Gemeente A. twee vragen. 1 Hoe zit het met het aantal overledenen afgelopen jaar, zit dit in een stijgende lijn of loopt het achter op de verwachting? 2 Is het aantal crematies al dan niet toegenomen afgelopen jaar? Ik hoop dat u mij een antwoord kan geven of een tip waar ik deze informatie wel kan verkrijgen. Bij voorbaat dank T. E.

Antwoord:

Dag, de sterftecijfers kunnen worden opgevraagd bij het CBS. Ook op www.uitvaartbranche.nl wordt hierover gerapporteerd. Naar verluid is het sterftecijfer de afgelopen twee jaar steeds lager dan was verwacht, mede als gevolg van een gestegen levensverwachting enerzijds en het milde weer (niet te heet, niet te koud) anderzijds. Landelijke cijfers met betrekking tot het aantal crematies kunnen worden opgevraagd bij de LVC, Landelijke Vereniging Crematoria. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
5 februari 2007