Landschapsarchitectuur

Rubriek: Beheer en exploitatieOnderwerp: a. Planvorming

Vraag

In verband met een aanpassing – met consequenties voor de omgeving van onze begraafplaats – wil ik als beheerder graag een landschapsdeskundige inschakelen om ons te adviseren over de inrichting van het voorterrein. Is er iemand bij de LOB die ons hierin kan bijstaan?

Antwoord

De door u gevraagde discipline valt niet binnen de capaciteiten van onze consulenten. In de loop der tijd heeft de LOB echter wel een lijst ontwikkeld met bedrijven die gespecialiseerd werk uitvoeren voor begraafplaatsen en die goede recensies hebben. Bedrijven die aan uw vraag zouden kunnen voldoen zijn (in willekeurige volgorde):

  • KyBys (Genius Loci)
  • Ada Wille
  • Karres en Brands
  • Arcadis
  • Antea Groep
  • Sweco Nederland B.V.


30 november 2020