Lijst van toegestane materialen

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer Harmsen, Een medewerker van het Ministerie van Binnenlandse Zaken vertelde mij dat de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen een ”witte lijst” hanteert van toegestane materialen voor een uitvaartkist. In verband met een project van een klant van ons (de ontwikkeling van een nieuw type uitvaartkist), zou ik graag deze lijst willen inzien. Zou u mij deze lijst kunnen mailen? Of kan ik deze lijst ergens online bekijken?Met vriendelijke groet, L. v.d. K.

Antwoord:

Geachte mevrouw v. d. K. Ach ja, soms weet men in Den Haag niet eens welke regels ze daar zelf bedacht hebben. Alle informatie die u nodig hebt staat in het Lijkomhulselbesluit 1998. De ‘witte lijst’ van het LOB betreft veel meer de naleving ervan, omdat wij constateerden dat veel lijkhoezen die door uitvaartondernemers werden gebruikt niet voldeden aan de wettelijke normen. Daarom hebben wij door een onafhankelijk onderzoeksinstituut een toetsingsmodel laten ontwikkelen voor lijkhoezen en zijn we bezig met het opstellen van een witte lijst waarop die lijkhoezen vermeld worden die niet strijdig zijn met de wettelijke normen en waarvan wij het gebruik aanbevelen, omdat het voor begraafplaatsen erg hinderlijk is als men de verkeerde lijkhoezen gebruikt (dit heeft met milieuaspecten en lijkvertering te maken). Ik heb de indruk dat het in uw geval echter niet om lijkhoezen gaat, maar om het ontwikkelen van een nieuw type kist, die uiteraard ook aan de bepalingen in het Lijkomhulselbesluit moet voldoen. Ik wens u daarmee veel succes. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
16 augustus 2007