Losse urn plaatsen op eigen graf?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Goedemorgen, Op onze begraafplaats in H.is een urn los neergezet bij een gedenkteken op een eigen graf. Er is in H. een mogelijkheid een urnengraf of een urnennis aan te kopen. Is het toegestaan als men een urn los neerzet op een eigen graf?? Alvast hartelijk dank voor uw antwoord. Vriendelijke groet, A. S. beleidsmedewerker Burgerzaken

Antwoord:

U vraagt ons of het is toegestaan een urn te plaatsen op een eigen graf.
In de Wet op de lijkbezorging is daarover niets geregeld. Dit betekent dat daartegen geen bezwaar bestaat tenzij dat in de gemeentelijke regelgeving (beheersverordening ) is uitgesloten. In de verordening zal dus geformuleerd moeten zijn dat het graf is bedoeld voor het begraven/bijzetten van overledenen. Als asbussen/urnen niet zijn genoemd mogen ze dus niet worden geplaatst. Het simpele feit dat u op de begraafplaats over specifieke urnengraven beschikt is dus geen reden om dat tegen te gaan.Indien u van mening bent dat u dit ongewenst vindt zult u dat in uw beheersverordening moeten regelen. De vraag is natuurlijk wel of en waarom u dat zou willen tegen gaan. Bovendien is het niet waarschijnlijk dat dat in grote aantallen zal gebeuren.

Jo Beltman
20 oktober 2009