Mag as bijgezet/verstrooid in een verzamelgraf?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Vraag: Als de rechten verlopen van een urnengraf en de rechthebbende doet afstand van de urn met as, mag deze dan ook worden bijgezet/verstrooid in het verzamelgraf op de begraafplaats, of ben je verplicht de as elders te verstrooien? Met vriendelijke groet, L. B.

Antwoord:

Geachte heer B., Bepalend is de periode vanaf de crematie tot nu. De Wet op de lijkbezorging, Artikel 66 zegt: “1. Het ruimen van een asbus geschiedt door of in opdracht van de houder van de plaats van bijzetting en vindt niet plaats dan: a. na verloop van twintig jaren nadat de as in de bus is geborgen, (…. etc.).” Dit houdt in dat de begraafplaats de asbus toch ergens moet bewaren tot 20 jaar na de datum van crematie. U mag de as niet binnen de termijn van 20 jaar verstrooien, als geen enkele nabestaande de asbus wil hebben. U kunt de asbus in een leeg keldergraf bewaren, of in een nis of in een kast of meegeven aan de rechthebbende! Op dit moment ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om deze regeling te versoepelen. Want het is toch vreemd dat als nabestaanden er geen prijs op stellen, de houder van de plaats van bijzetting een plicht tot bewaren heeft. Maar op dit moment is het wet. In de afgelopen jaren wordt geadviseerd aan houders van begraafplaatsen en crematoria om in hun algemene voorwaarden of beheersreglement of beheersverordening een regeling hierover op te nemen. Namelijk dat als men opdracht geeft om een asbus bij te zetten voor een kortere termijn dan 20 jaar, deze opdracht tevens te laten zijn een opdracht om de as te verstrooien als men na afloop van de termijn geen andere wens te kennen geeft. Dan kunt u bij niet-verlenging wÃ?©l verstrooien. Als u een dergelijke regel invoert, is die alleen toe te passen op nieuwe gevallen, niet op situaties uit het verleden. De regel moet bestaan op het moment van het geven van de opdracht van de bijzetting. Men mag immers een overeenkomst niet achteraf eenzijdig wijzigen. Het moet dus op het moment van het aangaan van de overeenkomst tot bijzetten bekend zijn en onderdeel uitmaken van de overeenkomst/opdracht. De situatie wordt anders als de rechthebbende u schriftelijk toestemming verleent tot verstrooien. De locatie kan in onderling overleg worden bepaald. Is de periode vanaf de crematie tot nu langer dan twintig jaar, dan kunt u zondermeer de as verstrooien, zoals u voorstelt. Met vriendelijke groeten,

Wim van Midwoud LOB
5 juni 2008