Mag as worden verstrooid binnen wettelijke grafrusttermijn?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Een kennis van me kwam met de navolgende vraag bij mij. Ik zal in eerste instantie de vraag stellen en dan vertellen wat mijn mening is. De vader van haar is gecremeerd en de asbus is in een urnengraf gezet op de begraafplaats in Rosmalen. Nu kwam haar stiefmoeder met het verhaal dat als zij na b.v. tien jaar overlijd, zij en haar man maar moeten worden uitgestrooid. Ik ben enigszins bekwaam in begraafplaats beheer vanwege van werk. Edoch ben niet geheel goed op de hoogte. Mijn mening is: We hebben 20 jaar grafrust dus m.a.w. je mag toch dat graf pas “ruimen” als de periode van 20 jaar voorbij is? Daarnaast wilde haar stiefmoeder dat ze werden uitgestrooid over de duinen. Hierover denk ik dat dit moet worden aangevraagd bij de eigenaar van de grond. Resumerend: Klopt het dat de 20 jaar grafrust voor een urnengraf NIET geld? M.b.t. de plaats van uitstrooien van de as moet je vergunning aanvragen bij de eigenaar en daarbij gezien de duinen een waterwingebied is denk ik dat het ook niet mag vanwege milieu belasting. Met zeer veel dank voor uw moeite en tijd.
C. van A.

Antwoord:

Geachte heer van A.,
Wanneer een asbus wordt bijgezet is de wettelijk verplichte “grafrust”termijn voor een asbus 20 jaar, dat wil zeggen dat de beheerder van de begraafplaats verplicht is deze asbus 20 jaar lang bijgezet te houden, dat staat in de Wet op de Lijkbezorging. Maar as mag ook worden verstrooid of mee naar huis worden genomen. Dat staat ook in de Wet. Het is de eigenaar van de as die dat mag beslissen. De eigenaar is de opdrachtgever van de crematie. Als deze beslist dat hij of zij de as wil laten verstrooien of de urn thuis op de schoorsteenmantel wil zetten, dan mag dat. Als de ‘stiefmoeder’ de eigenaar is van de as en als zij de rechthebbende is van het urnengraf dan mag zij elk moment beslissen dat zij de as uit het graf wil halen en een andere bestemming wil geven, dus naar huis meenemen, of (doen) uitstrooien. Als ze de as wil uitstrooien in de duinen dient zij inderdaad toestemming te vragen aan de eigenaar van de grond, een gemeente wellicht of staatsbosbeheer.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
3 mei 2006