Mag gemeente als opdrachtgever crematie de as meegeven aan zoon?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

De gemeente W.heeft ruim één maand geleden in de lijkbezorging voorzien van een mevrouw uit W.(afkomstig uit Rusland). Uit de basisadministratie is gebleken dat zij 1 zoon had die in Rusland verblijft. Hij wilde niet voorzien in de lijkbezorging. Mevrouw is gecremeerd en na een minimale bewaartermijn van 1 maand kunnen nu afspraken gemaakt worden over de asbestemming. De gemeente W. is opdrachtgever en bepaalt welke bestemming er aan de as wordt gegeven (art. 59 Wlb). De zoon woonachtig in Rusland heeft te kennen gegeven het zéér wenselijk te vinden dat de asbus naar Rusland wordt verzonden en heeft hiertoe een kennis gemachtigd de asbus op te komen halen. 1) Mag de gemeente het crematorium laten weten geen bezwaar te hebben dat de zoon de beschikking krijgt over de as, mits hij kan aantonen dat ze daadwerkelijk de zoon is en vervolgens de zorg voor de asbus op zich neemt? 2) Heeft de gemeente na deze overdracht van zeggenschap geen enkele verantwoordelijkheid meer? 3) Is het dan vervolgens toegestaan dat het crematorium de as meegeeft aan een gemachtigde of moet de zoon in persoon de asbus op komen halen? 4) Kan het crematorium de asbus rechtstreeks naar het buitenland verzenden? De gemeente wil in deze zaak zorgvuldig te werk gaan. Met belangstelling kijk ik uit naar uw antwoorden.
Bij voorbaat dank,
B.

Antwoord:

Beste B.,
Wat mij opvalt in deze kwestie is dat de zoon niet wilde voorzien in de lijkbezorging van zijn moeder, maar wel wil beschikken over de as. Mij lijkt dat de gemeente hier een handvat heeft om de kosten van de crematie op de zoon te verhalen. Het is toch een beetje raar dat hij op deze manier zijn moeder gratis heeft kunnen laten cremeren en dan meent toch nog rechten op de as te kunnen laten gelden. Op zich kan de gemeente als opdrachtgever van de crematie beschikken over de as en ermee doen wat de gemeente wil. Verstrooien op zee of op een algemeen strooiveld lijkt mij dan de meest geeigende en goedkoopste oplossing – de gemeente heeft geen enkele verplichting aan welke nabestaande dan ook. Als de gemeente de as naar de zoon wil laten toesturen dan kan dat, maar wie betaalt dat dan? Ik zou als gemeente me niet verder uitsloven en als de zoon zo nodig de as wil hebben moet hij eerst maar eens betalen, vind je niet?
Vriendelijke groet Pauline Harmsen
Bedankt voor je reactie. De gemeente heeft het crematorium inmiddels schriftelijk laten weten er geen bezwaar tegen te hebben dat de zoon van de overledene de beschikking krijgt over de asbus. Het is vervolgens aan het crematorium of zij de asbus overdragen aan een gemachtigde. Ik heb overigens begrepen dat zij dit hebben gedaan. Wat betreft de kosten. Dit is inderdaad een vreemd verhaal. De gemeente heeft de crematie betaald. Groeten, B.

Pauline Harmsen
15 augustus 2006