Mag graf een nacht open blijven staan?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte lezer, het volgende was er aan de hand: er was een uitvaart 21 oktober 2009 om 16.00 uur. Na de begrafenis heeft de hovenier een plank op het graf gelegd en de volgende dag het graf gedicht met zand.Dit heeft hij gedaan om niet met grote lampen op het kerkhof te staan voor het dichten van het graf. Nu is mijn vraag: is dit geoorloofd?Of moet het graf toch dicht voor de nacht? Met vriendelijke groet,Mw. A. N. – K.

Antwoord:

Ik heb geen wettelijke regels kunnen ontdekken over de termijn tussen het dalen van de kist en het sluiten van het graf.U dient deze regels dus zelf te stellen en blijkbaar is dit in uw situatie nodig. Ik raad u aan om in het vervolg bij voorbaat af te spreken dat na de plechtigheid het graf zo snel mogelijk gesloten moet, doch in ieder geval op dezelfde dag. Het is geen goede zaak een graf onbeheerd open te laten liggen. Vele grafdelvers sluiten graven in het donker. Ook deze hovenier had dit kunnen doen.

Jo Beltman
5 november 2009