Max. aantal as verstrooiingen per hectare?

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: e. Asbestemmingen

VRAAG

Hoeveel as verstrooiingen zijn er per hectare toegestaan?

ANTWOORD

In de ‘Inspectierichtlijn lijkbezorging’ uit 1999 waren er maximale aantallen as verstrooiingen per hectare opgenomen, maar… in 2010 is de inspectierichtlijn ingetrokken en er is geen officiële nieuwe richtlijn vastgesteld. Bij de vergunningverlening gaan veel gemeenten over het algemeen nog wel uit van de aantallen zoals deze in de inspectierichtlijn vermeld werden. Dat zijn onderstaande aantallen verstrooiingen:

  1. Maximaal 90 verstrooiingen per hectare per jaar, zonder dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de eenvoudige beheerwijze en dat de belasting van de bodem niet groter is dan de opname door en de afvoer via de aanwezige begroeiing.
    2. Maximaal 370 verstrooiingen per hectare per jaar. Hierbij worden één keer per 25 jaar controlemetingen geëist ter bepaling van de verspreiding van verontreinigende stoffen naar het milieu.
    3. Maximaal 3.200 verstrooiingen per hectare per jaar. Hierbij dient de as weer verwijderd te kunnen worden van de bodem. Tevens worden eens per 5 jaar controlemetingen ter bepaling van de verspreiding van verontreinigende stoffen naar het milieu.
    4. Boven de 3.200 verstrooiingen per hectare per jaar dienen er zodanige isolerende maatregelen te worden getroffen dat op geen enkele wijze as in de bodem kan geraken.

Er valt natuurlijk wel te schuiven wanneer de hele begraafplaats aangewezen is als strooiveld. Verstrooiingen in aanwezigheid van nabestaanden kunt u uitvoeren op het strooiveld. Ambtshalve verstrooiingen worden dan elders op de begraafplaats uitgevoerd. Door deze werkwijze te hanteren wordt het strooiveld minder zwaar belast, dan wanneer u alleen het strooiveld gebruikt.

IW mrt22
4 april 2022