mee-begraven (oud-)grafmonument?

Rubriek: Monumenten / grafbedekkingOnderwerp: a. Steen

Vraag

Beheerder van de begraafplaats ontvangt het verzoek of in een oud familiegraf – waar binnenkort iemand wordt begraven – ook de huidige liggende steen onderin het graf mag komen?  Dit verzoek heeft de beheerder nog nooit eerder gehad, dus hij vraagt zich af of dit vaker voorkomt en of het wettelijk is toegestaan.

Antwoord

Dat een verzoek of een oud grafmomenument onder in een graf mag worden begraven, wanneer dat graf hergebruikt wordt, is bijzonder en zeldzaam.

Op zich is er wettelijk geen bezwaar om (een deel van) een oud grafmonument onder de onderste kist in een graf te plaatsen wanneer de wettelijke begraafdiepte gehanteerd wordt. De vraag is of een begraafplaats beheerder dit moet willen. Wellicht is in de verordening van de betreffende begraafplaats opgenomen dat alleen kleine en vergankelijke grafgiften toegestaan zijn. Een geheel grafmonument valt daar dan duidelijk niet onder. Op grond daarvan zou het verzoek mogelijk kunnen worden afwijzen, wanneer de beheerder dat zou willen.

Een suggestie is om de familie voor te stellen cq. te adviseren om een deel van het bestaande grafmonument te verwerken in de nieuwe grafbedekking.

Wanneer u als beheerder toch besluit om uw medewerking te verlenen aan dit verzoek, dan adviseert de LOB de beheerder om in de grafadministratie duidelijk te noteren dat zich in het graf een deel van een oud grafmonument bevindt en dat dit op verzoek van de rechthebbende uitgevoerd is. Uw opvolger(s) zijn daarmee erg geholpen bij bijvoorbeeld een ruiming of vragen van de nabestaanden tzt.

IW
3 januari 2022