Meerdere overledenen in één kist?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Heden kreeg ik het volgende verzoek van een rechthebbende op een drietal graven op de algemene begraafplaats alhier. In totaal zijn er 8 personen in deze graven begraven. De meest recente is 24 jaar geleden begraven. Hij heeft geen binding meer aan de gemeente en wil de overblijfselen naar zijn huidige woonplaats overbrengen en ze daar laten herbegraven. Hij vroeg zich af of het mogelijk was om de overblijfselen in 1 of 2 kisten te doen of dat voor iedere overledene een kistje moest komen. Ik heb hem verteld dat ik dit zal informeren. Uiteraard kan ik niet zeggen wat er van de overledenen is overgebleven. Mijn vraag is nu mag alles in 1 of 2 kisten of moet iedere overledene in een apart kistje. De rechthebbende stelt zich op het standpunt dat als hij de graven teruggeeft aan de gemeente en dus afstand doet van de rechten, de overblijfselen dan ook in de zogenaamde “knekelput” verdwijnen. Wat mag wel en wat mag niet en zijn er nog andere voorschriften waar ik rekening mee dient te houden. Indien mogelijk per mail bericht. Hartelijk dank voor uw medewerking. C. M.

Antwoord:

Geachte heer M., In dit geval is er geen sprake van dat de graven worden geruimd maar is er sprake van opgraven en herbegraven – de overblijfselen worden immers opnieuw ergens anders ter aarde besteld en niet vervoerd naar de knekelput. Voor opgraving dient de rechthebbende een schriftelijke, gemotiveerde aanvraag in te dienen. Deze aanvraag dient vergezeld te gaan van een Verlof van de burgemeester (een verlof tot opgraving zoals bedoeld in art. 29 van de wet op de lijkbezorging). Elke overledene heeft en houdt zijn individuele status, de knekels kunnen niet bij elkaar in een kist worden gelegd. Ook bij de herbegraving zullen ze apart moeten worden geregistreerd en bijgezet. Zie verder ook onze Handleiding Opgraven en ruimen, te bestellen via onze organisatieassistent Machteld Wafelbakker, e-mail: [email protected]
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
18 september 2006