Milieueisen

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen,
Omdat de gemeente bezig is met nieuwbouwplannen in de omgeving van onze begraafplaats ben ik op zoek naar milieuregelingen waaraan begraafplaatsen zich moeten houden en waaraan instanties zich ten opzichte van begraafplaatsen moeten houden. Behalve de Inspectierichtlijn van VROM die op de LOB-site staat kan ik daarover niets vinden. Heeft een begraafplaats bijvoorbeeld een milieuvergunning nodig? Met vriendelijke groet,
B. de B.

Antwoord:

Geachte mevrouw de B.,
De belangrijkste milieueisen voor begraafplaatsen staan in de Inspectierichtlijn lijkbezorging van het ministerie van VROM. Er is wettelijk gewoon heel erg weinig geregeld hiervoor. Veel belangrijker is wat er in het gemeentelijke bestemmingsplan is vastgelegd, daarin zijn vaak ook nadere eisen geformuleerd mbt samenstelling van de grond, bebouwing etc.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
12 maart 2006