(minimale) Afstand tussen graven

Onderwerp: Begraven en regelgeving

VRAAG

Tijdens de begrafenis (op algemene begraafplaats) van een dierbare viel ons al op dat zijn graf vrij dicht op dat van zijn buurman ligt. Wij zijn kort na de begrafenis weer op bezoek geweest en toen heb ik de afstand tussen beide graven opgemeten: dit is circa 18 cm.  Ik las o.a. op de LOB-website dat deze afstand minimaal 30 cm. zou moeten zijn. De gemeente geeft aan dat er geen landelijke richtlijnen voor zijn en zij het naar eigen inzicht inrichten. Klopt dit?

ANTWOORD

Er is inderdaad wetgeving, dus de LOB kan zich bijna niet voorstellen dat een beheerder zegt dat er geen richtlijnen zijn.

In de Wet op de lijkbezorging staan paragraaf  de regels betreffende de inrichting van een graf en de afstand tussen de graven onderling:

Artikel 5

  1. De afstand tussen de graven onderling bedraagt ten minste dertig centimeter.
  2. Boven de kist of het omhulsel bevindt zich een laag grond van tenminste vijfenzestig centimeter.
  3. Ten hoogste drie lijken mogen boven elkaar worden begraven, mits boven elke kist of ander omhulsel een laag grond van ten minste dertig centimeter dikte wordt aangebracht, die bij een volgende begraving niet mag worden geroerd. Ten aanzien van de bovenste kist of het bovenste omhulsel is het tweede lid van toepassing.
  4. De graven bevinden zich ten minste dertig centimeter boven het niveau van de gemiddeld hoogste grondwaterstand.
  5. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing op bestaande graven.

Een begraafplaats moet zich houden aan bovenstaande regels. Het zou kunnen zijn dat omdat het hier een vers gedolven graf betreft waarop zich een zandbult bevindt. Na verloop van de rijd klinkt deze in. Als de grafsteen wordt geplaatst zou de afstand tussen beide graven wel 30 cm kunnen bedragen. Ook kan het zijn dat de monumenten van beide graven minder dan 30 centimeter van elkaar afliggen maar de overledenen op een grotere, en juiste, afstand. Of deze begraafplaats is aangelegd in een periode dat deze wet er nog niet was.

In sommige reglementen of verordeningen staan afmetingen van graven vermeld. Dan kan er getoetst worden of het klopt. Nog vaker worden er eisen gesteld aan de afmetingen van een monument. Wanneer een monument van de maximaal toegestane afmeting past is er geen schade voor de familie.


9 februari 2021