Moeder en baby begraven in één kist

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag
Binnenkort gaan wij een moeder begraven die momenteel ernstig ziek is. Haar wens is om haar doodgeboren kindje op te graven in en haar armen (in een mandje of kistje) mee te begraven in de kist. Haar baby is begraven in 2003 boven de 24 weken zwangerschap.
Mogen twee overledenen in één kist begraven worden? Is de status van de baby veranderd nu de tien jaar grafrust voorbij is en mogen wij aan de wens van de moeder voldoen?

Antwoord
De situatie die geschetst wordt, wordt op dit moment overwogen om op te nemen in de vernieuwde Wet op de lijkbezorging. De vraag is of hiervoor voldoende draagkracht te vinden zal zijn. Het is dus nog bepaald niet zeker dat zo’n samenvoeging wettelijk wordt toegestaan. Nu kan het in ieder geval niet.

Volgens de regels:
Voor de opgraving dient een Verzoek tot Opgraven te worden gedaan bij de burgemeester van de gemeente waarbinnen de begraafplaats ligt. Dit zal een formaliteit zijn; de burgemeester zal toestemming geven. Het is niet toegestaan om in de kist van de vrouw botmateriaal van een ander persoon toe te voegen. Het is zelfs niet toegestaan om op dezelfde diepte de kist van de vrouw en het – zeer weinige – botmateriaal van de baby te begraven. De mogelijkheid die het dichtst bij de gewenste situatie komt: de vrouw wordt begraven in een lijkwade op 2-diep, de baby wordt herbegraven op 1-diep.

LOB Bedrijfsbureau
12 mei 2020