Moeder en kind in één kist?

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: f. Wettelijke voorschriften

VRAAG

Binnenkort gaan wij een moeder begraven, die momenteel ernstig ziek is. Haar wens is om haar dood geboren baby op te graven in en haar armen (in een mandje of kistje) mee te begraven in de kist.

Haar baby is begraven in 2003, boven de 24 weken zwangerschap.

2 overledenen in één kist begraven? Of is de status van het baby verandert nu de 10 jaar grafrust voorbij is en mogen wij voldoen in de vraag van moeder?

ANTWOORD

Voor de opgraving dient een Verzoek tot Opgraven te worden gedaan bij de burgemeester van de gemeente waarbinnen de begraafplaats ligt. Dit zal een formaliteit zijn; de burgemeester zal waarschijnlijk toestemming geven.

Het is echter niet toegestaan om in de kist van de vrouw botmateriaal van een ander persoon toe te voegen. Het is zelfs niet toegestaan om op dezelfde diepte de kist van de vrouw en het -zeer weinige- botmateriaal van de baby te begraven. De mogelijkheid die het dichtst bij de gewenste situatie komt: de vrouw wordt begraven in een lijkwade op 2-diep, de baby wordt herbegraven op 1-diep.

De situatie die je schets wordt op dit moment overwogen om op te nemen in de vernieuwde Wet op de lijkbezorging. De reële vraag is of hiervoor voldoende draagkracht te vinden zal zijn. Het is dus nog bepaald niet zeker dat zo’n samenvoeging wettelijk wordt toegestaan. Nu kan het in ieder geval niet.


9 februari 2021