Moet gemeente grafrechten verlengen als begraafplaats gesloten is verklaard?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Indien een gedeelte van een begraafplaats gesloten is verklaard moet de gemeente dan nog de mogelijkheid bieden om grafrechten te verlengen?

Antwoord:

Uw vraag is moeilijk in zijn algemeenheid te beantwoorden. In elk geval maakt niet uit of het gaat om een gehele begraafplaats of een gedeelte daarvan. In de Wet op de lijkbezorging artikel 46 lid 1 is te lezen dat “Op een gesloten begraafplaats” geen lijken worden begraven.Voorts is van belang te weten wat er in de Beheersverordening van de begraafplaats is geregeld. Soms is geregeld dat rechten vervallen indien de begraafplaats is gesloten. Maar dat hoeft niet. Het gesloten zijn van een begraafplaats betekent niet dat een begraafplaats niet meer valt onder de wettelijke bepalingen.Het is dus aan de houder/eigenaar van de begraafplaats te bepalen in hoeverre rechten nog verlengd kunnen worden.

Jo Beltman
30 april 2011