Moet soort dienstverband beheerder vermeld worden in de verordening?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Naar aanleiding van ons telefoongesprek stuur ik u deze mail. Sinds kort heeft onze gemeente besloten dat het dagelijkse beheer van de gemeentelijke begraafplaats uit te besteden aan een derde partij. Dit betekent dat onze beheerder nu niet meer werkzaam is als ambtenaar. In onze huidige verordening staat nu dat de beheerder een ambtenaar is in dienst van de gemeente.  Mijn vraag is is dit verplicht dat de beheerder in dienst is van de gemeente of mag dit ook een derde partij zijn? En zo ja moet je dat dan opnemen in je verordening. Alvast bedankt voor uw reactie. Met vriendelijke groeten, J. M.

Antwoord:

Geachte mevrouw M., U stelt ons een vraag over de beheerder. Als eigendom en /of beheer de begraafplaats is overgedragen aan een derde partij dan is het van belang of de beheerder nog in dienst is van de gemeente of van de derde partij. Partijen kunnen geheel zelfstandig en onafhankelijk besluiten welke vorm wordt gekozen. Beide vormen zijn mogelijk. Ook kan sprake zijn van detachering. Maar ik ga er maar even van uit dat een en ander goed in een overeenkomst is geregeld.Indien hij niet meer in dienst is van de gemeente is hij dus geen ambtenaar meer. Als uw verordening expliciet vermeldt dat hij/zij ambtenaar is dan behoeft de verordening op dat punt aanpassing.Het is overigens overbodig in de verordening melding te maken van de vorm van dienstverband van de beheerder. Volstaan kan worden met vermelding van de beheerder. met vriendelijke groet,


18 januari 2011