Moeten rechthebbenden opgespoord worden bij opknappen monumenten

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Dag mijnheer/mevrouw, In B. hebben we een oude begraafplaats met eigen graven. Heel af en toe vinden er nog begravingen plaats.  De rechten zijn altijd durend. Graag wil een vrijwilligersgroep een aantal graven opknappen (groenonderhoud, grafmonumenten), dit in samenspraak met de gemeente. In de begraafplaatsadministratie is van een groot deel van de graven geen rechthebbende (meer) bekend. Zijn we verplicht om familieleden/rechthebbenden op te sporen? Uiteraard willen we dit goed afhandelen.  vriendelijke groet, T. V.

Antwoord:

Geachte mevrouw V., Het is natuurlijk een initiatief om met beide handen aan te pakken.Maar ik begrijp dat u dat ook zo ervaart.Het opknappen van alles wat niet met grafbedekkingen te maken heeft behoeft geen goedkeuring van individuele rechthebbenden.Wel is het zaak vooraf goede afspraken te maken met de vrijwilligersgroep. Alles gebeurt natuurlijk met de beste bedoelingen, maar er kan al snel sprake zijn van verschillende interpretaties.Ik adviseer u minimaal een schriftelijk document te maken waar beide partijen (vrijwilligers en gemeente ) zich aan verplichten. Maak ook goede afspraken over verantwoordelijkheden, risico’s, verzekeringen, aansturing e.d. zijn van belang.Voor werkzaamheden aan grafbedekkingen op eeuwigdurende graven heeft u (formeel) de toestemming van de rechthebbenden nodig.Maar de opsporing daarvan is in een aantal gevallen moeilijk en soms zelfs onmogelijk.Maar wat u wel zou moeten doen is voldoende publiciteit maken over uw plannen. Dat kan op de begraafplaats zelf, op de gemeentelijke website en in de plaatselijke pers.Ik zou me kunnen voorstellen dat er bij u op de betreffende begraafplaats sprake is van waardevolle en/of monumentale graven. Indien dat het geval is doet u er goed aan de plaatselijke Historische Kring (indien aanwezig) in te schakelen. Zij kunnen u mogelijk van dienst zijn bij het inventariseren van genoemde graven en deze op een lijst plaatsen. Deze lijst zou u dan willen laten goedkeuren door het gemeentebestuur.Doel is natuurlijk deze grafbedekkingen die bescherming te bieden die ze nodig hebben om langdurig in stand te blijven. U zou ook kunnen overwegen en bevorderen genoemde vrijwilligers in een stichting onder te brengen. Deze stichting zou dan de onderhoudsverantwoordelijkheid van de begraafplaats ( wel of niet met subsidie) voor haar rekening kunnen nemen. Maar dat is mogelijk een idee voor later wanneer u eerst wat ervaring heeft opgedaan met de vrijwilligers. Ik wens u veel succes.


4 oktober 2016