Moeten verloven tot begraven bewaard worden?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Is het wettelijk verplicht om de verloven tot begraven te bewaren of kunnen deze na controle worden vernietigd?

Antwoord:

Geachte heer Z.In de relevante wet- en regelgeving is daarover niets geregeld. U kunt daarover dus zelf besluiten. Ons advies is echter, in het geval van een particulier graf, het document te bewaren zolang er sprake is van rechten op het betreffende graf. In het geval van een algemeen graf is dat minimaal de grafrusttermijn van 10 jaar. Maar, nogmaals de beheerder van de begraafplaats is geheel vrij daarin een keuze te maken. met vriendelijke groet,

Jo Beltman
3 mei 2010