Mogen bij archeologisch opgegraven menselijk resten worden begraven op gesloten begraafplaats?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Mevrouw,  mijnheer,In het oktobernummer 2010 van de begraafplaats stonden in de “Juridische vraagbaak” een aantal vragen en antwoorden over  gesloten begraafplaatsen.    Op mijn werk speelt momenteel het volgende. Enkele jaren geleden zijn er in verband met voorgenomen bouwwerkzaamheden in de stad voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd op het G. Kerkhof. Het Kerkhof is het plein waar tot ongeveer begin 1800 begraven is. Bij deze werkzaamheden  zijn door de archeologische dienst onderzoeken uitgevoerd  bij en in de gevonden graven. Voor een deel zijn de stoffelijke resten opgenomen en voor onderzoek uit de grond gehaald. Deze skeletten en  delen van skeletten liggen momenteel in een  archeologisch magazijn.  De archeologische dienst heeft nu  aan  mij als begraafplaats beheerder gevraagd of deze stoffelijke resten  op de gesloten begraafplaats kunnen worden begraven. B.P.

Antwoord:

Geachte heer P., Uw vraag is geen alledaagse.Daar moet in elk geval de wetgeving even op nageslagen worden.Maar zelfs met de wet in de hand is er geen pasklare oplossing omdat de Wet op de lijkbezorging (Wlb) wel spreekt over het begraven van lijken maar niet over skeletten (stoffelijke resten)Overigens is daarover wel iets te vinden in de onlangs verschenen Handleiding Opgraven en Ruimen, welke u kunt bestellen via mevrouw Wafelbakker.Bij het lezen van uw vraag rijst bij mij de vraag waarom u wilt begraven op een gesloten begraafplaats?Daar is op zich niets op tegen, zeker niet als deze voorhanden is,  maar ik zie ook niet de noodzaak.Artikel 46 lid 1  Wlb zegt dat er geen lijken begraven mogen worden op een gesloten begraafplaats.Maar naar mijn oordeel is er in het onderhavige geval geen sprake van lijken maar van stoffelijke resten. Maar deze term komt in de wet niet voor.In artikel 2 Wlb staat de volgende definitie: lijk: het lichaam van een overledene of een doodgeboreneSamenvattend zie ik dus geen  beletsel de skeletten te begraven op zowel een gesloten als een niet gesloten begraafplaats.Het is wel zaak de activiteiten goed in de administratie vast te leggen. Ik wens u veel succes.

Jo Beltman
8 december 2010