Mogen eeuwigdurende graven omgezet worden in graven met korter lopend recht

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Ik ben beheerder en heb deze functie enige tijd geleden overgenomen evenals alle procedures en manieren van werken van mijn voorganger.Over één manier van werken is nu een vraag ontstaan vanuit het College van kerkrentmeesters, waar ik bestuurlijk onder val. Ik zou u de vraag graag voorleggen, zodat u die door kunt spelen naar iemand die hem kan beantwoorden.De vraag:Sinds 1983 worden er bij onze begraafplaatsen geen graven meer uitgegeven voor onbepaalde tijd.Grafrechten worden sindsdien voor maximaal 25 jaar uitgegeven.Het is in de afgelopen jaren meerdere malen voorgekomen dat naaste familie van overleden rechthebbenden (op tijd) schriftelijk vroegen om overschrijving van de grafrechten op naam van één van hen.Dat is dan ook iedere keer gebeurd. Echter, het nieuwe grafbewijs werd voor 25 jaar uitgeschreven. De motivatie daarvoor was “we geven niet meer grafrechten uit voor onbepaalde tijd”.Op deze manier zijn inmiddels tientallen graven van “onbepaalde” naar “bepaalde tijd” gegaan.Ik heb deze manier van handelen overgenomen en inmiddels ook enkele verzoeken op bovengenoemde wijze afgehandeld.De vraag is nu: Mag dit zo? Of kunnen we hiermee in de problemen komen? Ik weet dat er al heel veel gezegd en geschreven is over deze problematiek.In afwachting van uw reactie,Met vriendelijke groet, H.P. V.

Antwoord:

Geachte heer V., Mijn antwoord op uw vraag over grafrechten voor onbepaalde tijd treft u hieronder aan.Terecht stelt u dat er over eeuwigdurende grafrechten of grafrechten voor onbepaalde tijd al zeer veel vragen zijn gesteld.Vele vragen en antwoorden vindt u in de juridische rubriek van Mr. W. van der Putten op de website www.uitvaartbranche.nl. Ik adviseer u deze te raadplegen voor het geval u dat nog niet heeft gedaanDe rode draad bij dit onderwerp is dat bestaande rechten ten alle tijde gerespecteerd dienen te worden, ook al zijn ze eeuwigdurend of voor onbepaalde of bepaalde tijd. Nieuwe regelgeving is dus van toepassing op nieuw uitgegeven graven en niet op graven waarop de oude regelgeving van toepassing is.  Natuurlijk heeft het Ccollege van Kkerkrentmeesters in 1983 kunnen bepalen dat er geen graven meer worden uitgegeven voor onbepaalde tijd. Dat geldt voor graven die worden uitgegeven na het moment van inwerkingtreding van dat besluit en niet voor reeds aanwezige graven.En ook al verlengd u graven dan wil dat nog niet zeggen dat ze daarna niet opnieuw verlengd kunnen worden indien daarom gevraagd wordt. Natuurlijk moet , indien aanwezig, worden voldaan aan voorwaarden opgenomen in oude verordeningen of reglementen. Zie hier de betrekkelijkheid van de begrippen voor bepaalde en voor onbepaalde tijd.Het komt er dus op neer dat u voor 20 jaar (25 jaar is niet meer mogelijk door de gewijzigde wet) mag verlengen, maar dat u ook daarna op verzoek opnieuw verlenging moet toestaan. Nogmaals er moet natuurlijk wel worden voldaan aan voorwaarden zoals onderhoud en betaling van rechten.Ik wens u veel succes.   met vriendelijke groet,

Jo Beltman
2 november 2010