Mogen er urnen bijgezet in vol graf?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

eachte heer/mevrouw, van de week hebben wij van een burger de vraag gekregen of het is toegestaan om één of meerdere urnen bij te zetten in een graf waarin reeds twee overledenen zijn begraven. In principe is dit graf uitgegeven voor twee overledenen en zou dus om die reden vol zijn. Hoe moeten wij hiermee omgaan? In onze verordening is hierover niets geregeld. Met vriendelijke groet,J.E. Z.-R.

Antwoord:

Geachte mevrouw Z.-R., U vraagt ons of nog een tweetal urnen bijgezet kan worden in een graf dat vol is.Het antwoord op deze vraag zou te vinden moeten zijn in uw eigen verordening..Daarin is geregeld of zou geregeld moeten zijn hoeveel stoffelijke overschotten en/of hoeveel asbussen in welk soort graf begraven/bijgezet kunnen worden. Ik denk dat het betreffend graf is uitgegeven voor twee overledenen.In dit specifieke geval is het betreffende graf vol, is er geen ruimte meer en kan er dus geen asbus, en ook geen twee asbussen worden bijgezet.Dat zou wel kunnen als er in het graf eerst ruimte gemaakt zou kunnen worden bijvoorbeeld door schudden. Maar ik weet niet of dat in uw gemeente gebruikelijk is. Evenmin weet ik of er op het graf nog rechten rusten. Ik kan uw vraag dus niet heel concreet beantwoorden maar mijn gevoel zegt dat het antwoord op uw vraag negatief is. Met vriendelijke groet,

Jo Beltman
18 januari 2011