Mogen grafrechten 23 jaar verlengd worden?

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Geachte heer/mevrouw,Hierbij stel Ik U een vraag betreffende verlenging van grafrechten.Een familie heeft een graf van hun ouders met de grafrechten lopende tot 2033, ernaast ligt een graf van familie leden waarvan de graf rechten verlengd moeten worden.De vraag van de familie is om de graf rechten ook tot 2033 te verlengen.Mijn vraag is ,mag er voor 23 jaar verlengd worden?Wachtend op Uw antwoord verblijf Ik.J.T.

Antwoord:

Geachte heer T., U wilt de grafrechten in een keer verlengen of laten verlengen voor een periode van 23 jaar.Dat is strijdig met de gewijzigde Wet op de lijkbezorging (01.01.2010).Daarin is bepaald dat de periode van verlenging minimaal 5 jaar is en maximaal 20 jaar. De beheerder is gerechtigd elke tussenliggende periode vast te stellen en op te nemen in de verordening/reglement.Verlenging dient te worden aangevraagd twee jaar voor het verstrijken van de grafrusttermijn. Met vriendelijke groet,

Jo Beltman
24 november 2010