Mogen losse voorwerpen worden weggehaald?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen, Ik heb uw mailadres ontvangen van de heer F. Ik wil u het volgende vragen. Zou u mij soms kunnen vertellen hoe in het algemeen in Nederland de regels zijn op begraafplaatsen. In A. zijn recent eigendommen verwijderd niet alleen naast maar ook op het graf. In het uitvoeringsbesluit is opgenomen dat kunstbloemen verboden zijn. Er zijn vele mensen emotioneel geraakt door deze plotselinge uitvoering van regel. Er was tevens geen mogelijkheid tot meenemen omdat alles is vernietigd. Ik probeer voor mijn familie en vele nabestaanden deze regel te doen vervallen in de regelgeving aangezien dit veel leed heeft veroorzaakt. Nu alles is weggehaald ziet het kerkhof er treurig uit en niemand durft er nu nog iets te plaatsen. Weet u hoe dit op andere begraafplaatsen is geregeld ? Of kent u iemand die mij verder kan helpen. Met vriendelijke groet, J. A.

Antwoord:

Geachte mevrouw, het lijkt me het beste dat u contact opneemt met de begraafplaats in A.. Elke begraafplaats heeft zijn eigen reglement of verordening waarin bepalingen zijn opgenomen over de grafbedekking. Dat kan overal verschillend zijn. Het is vrij normaal dat losse voorwerpen na een tijdje worden verwijderd. Zeker als bloemen zijn verwelkt en andere spulletjes blijk geven van achterstallig onderhoud en/of andere nalatigheid, dan is het niet vreemd dat de begraafplaats de regelgeving handhaaft en alles opruimt. Vaak wordt uit medeleven met de nabestaanden een oogje toegeknepen, maar dat ontslaat de nabestaanden niet van het meewerken aan de handhaving van de regels. Maar hoe het in uw situatie precies zit weet ik niet en kan ik niet overzien. Dus als u het gevoel hebt dat er door de begraafplaatsbeheerder onjuist is gehandeld of strijdig met de verordening, dan moet u dat aankaarten bij de begraafplaats of bij de gemeente. Op landelijk niveau kunnen wij in dit opzicht helaas niets voor u doen. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
8 januari 2008