Mogen opgegraven resten vermalen worden en eisen verstrooiing

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte meneer, mevrouw, Dag Pauline, Als lid van het LOB via begraafplaats de L. te H.heb ik twee vragen. 1. Bestaat de mogelijkheid om een lichaam na 20 jaar op te graven en te laten vermalen (dus niet cremeren) en dan in een urn in een columbarium te plaatsen? Een van onze nabestaanden zegt dat deze mogelijkheid bestaat, maar wij hebben er nog nooit van gehoord. Kan dit en welke organisatie doet dat dan? 2. Als iemand as wil verstrooien op een zelf gekozen plek, waar moeten hij en de plek dan aan voldoen? Hartelijk dank alvast voor de moeite die u/jullie willen doen, Vriendelijke groeten, T. van M.

Antwoord:

Geachte mevrouw van M., 1. Het is niet mogelijk om na 20 jaar iemand op te graven en te laten vermalen. Opgraven mag wel. Dat mag na 10 jaar al, als de wettelijke grafrusttermijn is verstreken. Maar opgraven mag alleen om de stoffelijke resten te doen herbegraven of te cremeren. Voor opgraven is altijd een vergunning nodig van de burgemeester. Voor cremeren na opgraven is bovendien een verlof nodig van de Officier van justitie. Na de crematie kan de as in een urn mee naar huis. Ik heb even nagedacht waarom deze nabestaande gehoord denkt te hebben dat vermalen van stoffelijke resten mag. Er is een paar jaar geleden in de media sprake geweest van een nieuwe vorm van lijkbezorging die vanuit Scandinavië werd gepropageerd. Dat is het vriesdrogen van overledenen waarna de stoffelijke resten verpulverd en vermalen zouden kunnen worden . Daarna worden de restjes (korrels) alsnog begraven in een klein kistje, om verder te kunnen verteren. In een urn mee naar huis zou niet zo fris zijn denk ik. Maar misschien is dit wat uw cliënt bedoelt. In Nederland is het vriesdrogen echter bij wet verboden en vooralsnog is er geen enkele aanwijzing dat het verbod hierop zal worden opgeheven. 2. Als iemand as wil verstrooien op een zelf gekozen plek dan kan dat in principe overal mits de eigenaar van de grond daarvoor toestemming geeft. Zie ook andere vragen over dit onderwerp op onze website in de rubriek Vraag en antwoord. Met vriendelijke groet


4 oktober 2016