Monument voldoet niet aan regels

Onderwerp: Monumenten / grafbedekking

Vraag

Op begraafplaats X te Y hebben wij sinds kort te maken met een instabiele, onberekenbare rechthebbende. De man heeft onlangs zijn tienerzoon verloren en is nog – begrijpelijk – in diepe rouw. De familie heeft toestemming gevraagd – en gekregen – voor het plaatsen van een monument. Het monument is echter groter uitgevallen dan was toegestaan en wordt ook qua stijl door bezoekers van de graven daaromheen als erg storend ervaren. Om tegemoet te komen aan de bezwaren van de andere bezoekers hebben wij een boompje geplaatst om het zicht op het monument in kwestie enigszins te ontnemen.
Het boompje heeft geen 24 uur daar gestaan. Het is uiteindelijk buiten de hek van de begraafplaats teruggevonden. Toen de beheerder bij de rechthebbende informeerde over het verdwijnen van het boompje, is meneer door het lint gegaan en dreigde zelfs met zelfmoord als het boompje zou worden teruggeplaatst. Het leek ons dan ook verstandiger om voorlopig even geen actie te ondernemen.

Intussen is er een geschil ontstaan tussen de rechthebbende en de kunstenaar die het monument heeft ontworpen. Meneer is niet tevreden met het monument – ook al heeft hij het laten plaatsen – en weigert nu ervoor te betalen. De kunstenaar wil het monument dan ook weer weghalen. Ik zou graag willen weten wat juridisch gezien de positie van de begraafplaats is in deze.

  • Heeft de kunstenaar het recht om bij niet betaling het monument zonder toestemming van de rechthebbende weg te halen?
  • Heeft hij hiervoor enige toestemming van de begraafplaats nodig?

Ik maak mij zorgen om de mogelijke vervolgacties van deze rechthebbende – die de kunstenaar trouwens ook met zelfmoord heeft gedreigd.

Antwoord

We hebben te maken met emoties van een overledene, een leverancier die niet wordt betaald en een monument dat niet geplaatst had mogen worden.

U geeft niet aan of u in het reglement of apart daarvan regels hanteert voor te plaatsen grafmonumenten. Ik ga daar maar even vanuit. Ik ga er ook vanuit dat in deze regels iets genoemd wordt over de maximale afmetingen en over de aard van het monument. U zegt dat het monument is geplaatst, ondanks dat het niet voldoet aan de voorschriften. Het beste had dit meteen schriftelijk gemeld kunnen worden met daarbij het verzoek het monument aan te passen. Daarbij gemeld, als dit niet gebeurt het monument wordt verwijderd. Dat is niet meteen gebeurd. Echter niets staat u in de weg om een dergelijke brief alsnog te sturen naar de rechthebbende. Eventueel een cc. naar de kunstenaar, maar de rechthebbende is uw aanspreekpunt.

Gezien de situatie die vervolgens is ontstaan, vermoed ik dat dit de enige en minst slechte oplossing is:

  • De rechthebbenden in de directe omgeving zijn blij
  • De kunstenaar heeft zijn onbetaalde monument terug
  • De rechthebbende kan een nieuwe poging wagen om bij de kunstenaar of elders een geschikt monument te laten maken en plaatsen

Gezien de sterk geëmotioneerde vader zou ik persoonlijk aanraden om een afspraak te maken bij de rechthebbende thuis en hem het voorstel uit te leggen. In principe is hij uw enige contactpersoon in deze. De kunstenaar is door de rechthebbende erbij betrokken.


26 mei 2020