Na afloop grafrecht urn verwijderen?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Als verantwoordelijk bestuurslid over kerkhofaangelegenheden wil ik u de volgende voorleggen. Het kerkbestuur is in de veronderstelling dat de rechthebbende van een urn in de urnenmuur na verloop van de Graf(urn) rechten, van 20 jaar, deze ook zelf dient te verwijderen. De vragen die ik u hierover wil stellen zijn de volgende: 1. Na het verlopen van de graf(urn)rechten van 20 jaar wordt de rechthebbende aangeschreven met de vraag om de (urn)rechten te verlengen. Indien de rechthebbende aangeeft dat men afziet van verlenging wie ruimt de urn uit de urnen muur op? 2. Indien het kerkbestuur hier verantwoordelijk voor is waar laat men de as uit de urn? 3. Waar laat men dan de lege asbus? 4. Indien het kerkbestuur hier niet verantwoordelijk voor is maar de rechthebbende hoe beschrijf je dit in een kerkhofreglement? Bij voorbaat dank voor uw reactie. M.vr.gr H. D.

Antwoord:

Geachte heer D., Wat betreft uw vragen over de asbus het volgende: De wettelijke grafrusttermijn voor een asbus die is bijgezet in een urnennis of urnengraf is (nu nog) 20 jaar. Daarna mag de as worden verstrooid. Het mag ook eerder als de rechthebbenden of gebruikers van de urnenplaats daarvoor de opdracht geven. Ze mogen de asbus dan zelf meenemen en verstrooien op een door henzelf verkozen locatie. (Dit mag in principe overal mits de eigenaar van de grond hiervoor toestemming verleent.) Verstrooiing is ook mogelijk op zee of op een daarvoor door de burgemeester en wethouders aangewezen strooiveld. U kunt uw hele begraafplaats laten aanwijzen als strooiveld, zodat u wat vrijer bent in uw keuze welke plek op de begraafplaats hiervoor het meest geschikt is. De verstrooiing dient u wel aan te geven in uw grafadministratie. Het crematienummer op de asbus en de naam van de overledene staan nu geregistreerd bij de betreffende urnennis, u kunt daarbij in een notitie aangeven wat de definitieve bestemming van de as is. De asbus mag daarna weg, die heeft zijn functie gehad. Wat betreft uw reglement zou ik daarin opnemen dat de rechthebbende of gebruiker verantwoordelijk is voor de definitieve bestemming van de as. U blijft dan niet ongevraagd met asbussen zitten, waarvan u niet weet wat u er mee moet doen. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
17 september 2007