Invoeren van onderhoudskosten

Rubriek: AdministratieOnderwerp: a. Tarieven / kosten

VRAAG

Voorheen was de begraafplaats van gemeentelijke/algemene origine; welke graven voor onbepaalde tijd uitgaf. Later is de begraafplaats door een stichting overgenomen en wij geven graven met grafrechten voor een periode van 30 jaar uit. De kosten die worden betaald zijn voor het graf zelf en de grafrechten, plus een bedrag voor 30 jaar onderhoud aan graf en begraafplaats.

Wij zijn bezig met het updaten van ons huishoudelijk reglement.

Tijdens de vergadering kwamen we twee zaken tegen waar we graag meer duidelijkheid over willen.

Mogen wij als Stichting de nabestaanden van de graven van onbepaalde tijd  ( toen het nog een gemeentelijke begraafplaats was) nog een bijdragen vragen voor onderhoud graf/begraafplaats?

ANTWOORD

Onderhoudsbijdrage oude graven

Oud recht gaat voor nieuw recht. Als in de verordening – waarnaar u refereert – iets is opgenomen voor door te rekenen kosten voor onderhoud, dan zou dit kunnen. Maar dat zal hoogstwaarschijnlijk niet het geval zijn.

U zou een bijdrage voor onderhoud op vrijwillige basis kunnen vragen, maar in de praktijk levert dit niet veel op. Veel collega’s voeren -tegen beter weten in- onderhoudsbijdrage in: nee heb je, ja kan je krijgen. Of doen dit op het moment de grafrechten overgeschreven worden van bijvoorbeeld vader op zoon. Volgens mij gaat dit vrijwel altijd goed, als hierover van te voren maar gecommuniceerd wordt. Maar weet, als iemand de moeite neemt hierover een rechtsgang te maken, dan staat hij sterk.


9 februari 2021