Nieuw reglement

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte Mw Harmsen, U heeft tijdens de regiobijeenkomst toegezegd ons het modelreglement toe te sturen van de Ned. Hervormde begraafplaatsen. Heel graag. Dan kunnen we zien of dat goed bij ons past. Ons oude reglement is niet erg duidelijk. Zijn indertijd (1993) waarschijnlijk klakkeloos van een ander (kerkelijk) kerkhof overgenomen toen onze Stichting werd opgericht en kerkje met kerkhof overnam van de toenmalige NH-gemeente. Zijn die reglementen voor NH-kerken waar u het over had nog betrekkelijk nieuw of kent u nog jongere en betere? Kunnen we trouwens ongestraft nieuwe reglementen aannemen, of gelden er dan overgangsregels ? Onze oude reglement zegt dat het bestuur het reglement kan wijzigen. Punt. Groet, J S.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,, U kunt altijd uw reglement wijzigen, maar u kunt daarmee niet ingrijpen op eerder verleende rechten. Wanneer u bijvoorbeeld volgens uw oude reglement de graven voor 40 jaar uitgaf en in uw nieuwe reglement een uitgiftetermijn van 20 jaar opneemt, dan geldt dat alleen voor de graven die uitgegeven worden vanaf het moment dat het nieuwe reglement in werking treedt. Het geldt dus niet met terugwerkende kracht voor de eerder uitgegeven graven: daarvoor blijft de uitgiftetermijn van toepassing die van kracht was op het moment van uitgifte; deze mag dus niet ineens worden bekort. met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
31 oktober 2007