Nieuw strooiveld

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: e. Asbestemmingen

Vraag

Mag een beheerder van een begraafplaats zomaar een gebied aanwijzen als strooiveld op de begraafplaats? En welke eisen worden er aan een strooiveld gesteld?

Antwoord

Wat in de geldende APV geregeld ten aanzien van asverstrooiingen is van belang.  Daarnaast speelt de Wet op de lijkbezorging een rol bij de aanwijzing van een terrein dat aangewezen wordt als permanent strooiveld. Artikel 66b Wlb geeft aan; De bestemming van een terrein om permanent as op te verstrooien door de houder van een crematorium en de houder van een plaats van bijzetting vindt niet plaats dan met vergunning van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het terrein is gelegen. De beheerder van de begraafplaats moet dus op grond van Art. 66b Wlb een aanvraag bij het college van burgemeester en wethouders indienen tot aanwijzing de begraafplaats(sen) als permanent strooiveld. Een aanwijzing van de hele begraafplaats als strooiterrein is verstandig, ook als in eerste instantie slecht een beperkt deel van de begraafplaats daadwerkelijk als strooiveld gebruikt wordt. Wanneer later een verstrooiing op een ander deel van de begraafplaats gewenst is, is immers de vergunning al verleend.  Daarnaast maakt de vergunning het mogelijk om as te verstrooien in of op particuliere graven. Vanzelfsprekend moet de rechthebbende hier toestemming voorgeven en deze mogelijkheid moet in het reglement geregeld zijn. Dat geldt overigens ook voor de mogelijk voor de asverstrooiing op de begraafplaats.

IW
29 maart 2021