Nieuwe grafakte na 2e bijzetting

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Dames, heren, In begraafplaats nummer 3 jaargang 8, herfst 2006, wordt gesproken over 20 jaar grafrecht voor een eigen graf. Verlenging hiervan tussentijds zou verboden zijn! Voor onze begraafplaats stellen wij een akte van grafrecht op voor 20 jaar. Bij eventuele bijzetting maken wij een nieuwe akte, ook weer voor de dan volgende 20 jaar, maar onder aftrek van de tot dat moment niet verdiende grafrechten. Volgens de gemeente en het bisdom is dit toegestaan! Is dit juist? Bij voorbaat dank voor uw antwoord! Namens de Kerkhofcommissie , W.P. van der V.

Antwoord:

Geachte heer van der V. Dit is niet juist! Een eenmaal gevestigd grafrecht voor 20 jaar verandert niet als er een nieuwe bijzetting plaatsvindt. Een nieuwe grafakte is dan onzinnig, je kunt hetzelfde graf niet twee keer voor 20 jaar uitgeven. Dat laatste is verboden. Echter het verlengen van bestaande grafrechten is dat zeker niet, al zijn daarvoor wel een aantal wettelijke regels. Het gevestigde grafrecht kan in twee situaties, of beter gezegd, op twee verschillende momenten worden verlengd. Normaal is dat dit plaatsvindt wanneer de uitgiftetermijn van 20 jaar is verlopen. Verlenging mag dan uitsluitend in het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de grafrechttermijn eindigt (dus niet eerder!). De wettelijk vastgelegde termijn voor verlenging van bestaande grafrechten is minimaal 1 jaar en maximaal 10 jaar. Wanneer er 10 jaar na de eerste bijzetting een tweede bijzetting plaatsvindt is verlenging niet nodig want er resteren dan nog 10 jaar aan vooruit betaalde grafrechten en dat is voldoende om de wettelijke grafrusttermijn (van 10 jaar) te kunnen garanderen. Wanneer er een 2e bijzetting plaatsvindt na bijvoorbeeld 12 jaar dan resteren er nog maar 8 jaar van de lopende grafrechttermijn. In dat geval moet u de grafrechten laten verlengen met 2 jaar, zodat de wettelijke grafrusttermijn van de dan te begraven overledene voor 10 jaar (namelijk 8 resterende jaren en 2 nieuwe) is gegarandeerd. Samenvattend: Verlenging van grafrechten mag in elk geval nooit voor een periode langer dan 10 jaar, en alleen in het jaar voordat de lopende termijn eindigt of wanneer bij een tweede bijzetting de lopende grafrechttermijn korter is dan de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar. Ik hoop dat een en ander zo is verduidelijkt. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
11 oktober 2006