Nieuwe urnenmuur

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: e. Asbestemmingen

Vraag

Een beheerder is voornemens een nieuwe urnen muur op de begraafplaats te realiseren en stelt hierover een aantal vragen.

Antwoord

Kan er zomaar een urnenmuur gemaakt worden op de begraafplaats?

  • Op een begraafplaats kan in principe een urnenmuur geplaatst worden. Er bestaat ook de mogelijkheid om te kiezen voor een ‘tussenvorm’ tussen een urnengraf en een urnenmuur, namelijk de zogenaamde taludnissen. Tijdens de uitvoering worden in een aarden wal van circa 1 tot 1.2 meter hoogte, los van elkaar, nissen geplaatst. In een dergelijke nis kunnen vervolgens 1 of 2 asbussen geplaatst worden, waarna de nis afgesloten wordt met een (natuurstenen) sluitplaat. Voor de nis is een plateautje waar nabestaanden de gelegenheid hebben om een bloemetje of een kaarsje te plaatsen. De wal kan beplant worden met bijvoorbeeld siergrassen, bodembedekkers of andere laagblijvende beplanting. Ten opzichte van de plaatsing van een urnenmuur gaat het hier om een relatief geringe investering.
    Wanneer er voldoende belangstelling voor dergelijke nissen blijkt te zijn, is uitbreiding ook makkelijk te realiseren. Ook wordt voorkomen dat er straks een urnenmuur staat, waar nauwelijks gebruik van gemaakt wordt. Een ‘lege’ urnenmuur nodigt ook niet uit om als eerste of als tweede een asbus te plaatsen. Voor leveranciers van dergelijke nissen verwijst de LOB naar ons vakblad De Begraafplaats. Verschillende betonleveranciers hebben dergelijke nissen in hun assortiment.

Moet hiervoor overleg plaats vinden met de gemeente?

  • Wanneer er gekozen wordt om urnenmuur te plaatsen is het zeker zinvol om voorafgaand aan verdere planvorming het geldende bestemmingsplan te raadplegen.

Is er een bouwvergunning nodig voor het laten maken van een urnenmuur?

  • Dit is afhankelijk van het geldende bestemmingsplan en de vorm en afmetingen van het gewenste bouwwerk. Het tijdig vooraf informatie inwinnen bij de gemeente is hierbij het advies.

Welke eisen zijn er voor een urnenmuur?

  • Welke eisen er aan een urenmuur hersteld worden, is maar net aan wie de vraag gesteld wordt.  Wordt de vraag aan een nabestaande gesteld dan is de kans groot dat er gezegd wordt: Ik wil een nis op ooghoogte en ik wil er bloemen of een kaasje bij kunnen plaatsen. Een dergelijk antwoord geeft direct aan dat een urnenmuur welke volledig vlak en dicht afgesloten wordt, niet aan de vraag zal voldoen. Daarnaast kan niet iedereen een nis op ooghoogte krijgen met als gevolg dat de onderste nissen leeg blijven. Wordt de vraag aan de bouwer / leverancier gesteld dan zal een reactie kunnen zijn: Hoe draagkrachtig is de ondergrond, moet de muur onderheid worden of kan de muur opgebouwd worden op een betonplaat.

Kortom, eerst moet bepaald worden of een urnenmuur door nabestaanden gewenst wordt én of zij daadwerkelijk gebruik willen maken van de voorziening.

IW
29 maart 2021