Nota beleid begraafplaatsen en eventueel toekomstig crematorium

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Beste lezer, Onze gemeente is een samenvoeging van een viertal kleinere plattelandgemeenten in de achterhoek. Tot de fusie in 2004 ging iedere voormalige gemeente zijn eigen gang wat betreffende begraafplaatsen en beleid hierop. Sinds 1 januari 2005, en eigenlijk al daarvoor, ben ik druk bezig alle begraafplaatsen samen te voegen tot êên te beheren eenheid. Nu de meest urgente zaken zoals de begraafplaatsenadministratie op de rit zijn ben ik bezig mijn visie voor de begraafplaatsen voor de komende 5 à 10 jaar op papier te zetten. Aan de orde is geweest of een uitvaartverzekeraar in onze gemeente een crematorium zou starten. Ik denk dat een dergelijk onderwerp besproken moet worden in een dergelijke visie. Om een beeld te krijgen of een crematorium in onze gemeente een reële optie is ben ik benieuwd naar het minimale aantal crematies welke plaats moeten vinden om een (klein) crematorium rendabel te kunnen maken. Zou u mij een indicatie kunnen geven van het benodigde aantal of mij kunnen verwijzen naar iemand die me hiermee zou kunnen helpen? Met vriendelijke groet, P. B.

Antwoord:

Geachte heer B, ik kan uw vraag niet zomaar beantwoorden. Of een crematorium rendabel is hangt af van de grootte van de investering, de capaciteit van de oven(s), het toekomstige aantal crematies en de inkomsten daarvan. U zult een beeld moeten krijgen van de behoefte aan crematies in uw regio. Hoe groot is het percentage overledenen in uw gemeente dat nu gecremeerd wordt in plaats van begraven? Waar gaan die heen, naar D. of ergens anders? Wordt dat als een probleem ervaren of vindt men dat wel best. Zouden meer mensen voor crematie kiezen als het in uw gemeente kon, of maakt dat niet uit? Naast een vorm van marktonderzoek is ook van belang voor welke vorm van dienstverlening u gaat kiezen. Het ene crematorium is het andere niet: u kunt kiezen voor plaatsing van êên crematieoven en de bijbehorende plechtigheden elders onderbrengen, hetgeen een optie is als u nu al op een van uw begraafplaatsen over een mooie aula beschikt. Dan zijn de kosten laag. Maar als u juist de dienstverlening wilt uitbreiden en de bouw van een crematorium een impuls daarvoor kan geven door een gebouw neer te zetten met allerlei afscheids-faciliteiten, dan komt u natuurlijk voor heel andere kosten (en mogelijke opbrengsten) te staan. Ik zou als ik u was eens contact opnemen met de LVC , de landelijke vereniging voor crematoria, wellicht kunnen ze u verder helpen als het erom gaat een beeld te krijgen van de benodigde investeringen. U kunt het natuurlijk ook bij collega’s proberen om wat informatie te krijgen, maar ik zou deze dan niet te dicht in de buurt zoeken, omdat u natuurlijk ook als concurrent wordt beschouwd. Dan raad ik u aan om als gemeente ook na te denken over het zelf in eigen beheer gaan exploiteren van een crematorium. Natuurlijk zijn de grote uitvaartondernemers en verzekeraars erg bereidwillig om iets dergelijks bij u neer te zetten, maar realiseert u zich wel waarom dat is? Aan cremeren valt over het algemeen wel iets te verdienen en aan begraven niet. U kunt met een eigen crematorium er ook voor kiezen de inkomsten zelf te houden en aanwenden voor de exploitatie van uw begraafplaatsen. Gemeentelijke begraafplaatsen die met succes een eigen crematorium exploiteren zijn bijvoorbeeld Dordrecht (Essenhof), Amsterdam (De Nieuwe Ooster), Zaanstad. (Meer) adressen en telefoonnummers kunt u vragen aan onze organisatieassistent M. Wafelbakker, lob@begraafplaats.nl, tel 020 – 6731237. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
20 februari 2007