Omgevingswet

Rubriek: AdministratieOnderwerp: c. Wettelijke voorschriften

VRAAG

Momenteel speelt de omgevingswet. Heeft onze bijzondere begraafplaats daar ook mee te maken? Moeten wij een vergunning aanvragen als wij een graf willen graven of een zerk willen plaatse ? Is er een verschil in verplichtingen in het kader van de omgevingswet v.w.b. gemeentelijke- en bijzondere begraafplaatsen? Bij gemeentelijke moet een vergunning worden aangevraagd, op basis van wetgeving. Bij een bijzondere begraafplaats kan over het algemeen worden volstaan met toestemming, volgens de reglementen.  Dit is naar mijn mening een essentieel verschil.

Hoe ziet u dit?

ANTWOORD

Met ingang van dit jaar is de Omgevingswet uiteindelijk van kracht geworden. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft voor de gemeenten een ‘Handreiking Beheersverordening begraafplaatsen en omgevingsplan’ opgesteld, zie Beheersverordening begraafplaatsen en omgevingsplan | VNG

Er wordt gesteld dat een aantal artikelen uit de model beheersverordening over kúnnen of moéten overgaan naar de Omgevingswet. Hiervoor geldt overigens een transitieperiode tot 2032. Het is op dit moment onvoldoende duidelijk wat de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet zijn voor de reglementen van bijzondere begraafplaatsen. De LOB heeft hierover contact met de VNG, maar daar hebben we nog geen uitsluitsel van gekregen. Dit krijgt nog een vervolg. Zodra de LOB meer duidelijkheid heeft verkregen communiceren we hierover naar onze leden.

IW mrt24
16 april 2024