Ondergrondse scan van begraafplaats?

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Mevrouw Harmsen, Als bestuurslid van de parochie van de H. J. de M. te B., en verantwoordelijk voor het beheer van de begraafplaats, richt ik mij met navolgende verzoeken tot u. Ons kerkhof is op de scheiding van twee grondsoorten gelegen. Het oude deel ligt op een kleihoudende grond. Deze klei sluit de corpus van de overledene luchtdicht af waardoor de ontbinding van de corpus vijftig jaar of meer in beslag neemt. Inmiddels hebben wij op dit deel van ons kerkhof diverse graven geruimd. In de toekomst zal dit deel weer in gebruik moeten worden genomen. Om te voorkomen dat wij bij het begraven op nog niet geheel ontbonden corpussen stuiten zijn wij voornemens om een meting c.q. scan te laten uitvoeren. Met als doel inzichtelijk te maken waar nieuwe graven gesitueerd kunnen worden. Mijn vraag is nu of u weet of dit al eerder is gedaan en zo ja beschikt u dan over de gegevens van dit bedrijf? Ook wil ik u verzoeken mij in kennis te willen stellen van het Lidmaatschapsnummer van het LOB. Dit is niet in mijn bezit. Hopend op een spoedig antwoord, verblijf ik, G.F.H., Bestuurslid, belast met het beheer van de begraafplaats

Antwoord:

Geachte heer H., door de kerstvakantie kom ik er nu pas aan toe uw mail te beantwoorden. Als u vragen heeft over uw lidmaatschap kunt u contact opnemen met de ledenadministratie via 020 6731237 of [email protected] Uw vraag over een meting of scan riep bij mij eerlijk gezegd ook nogal wat vragen op. In principe zou u namelijk aan de hand van uw grafadministratie moeten weten waar, op welke locaties, er vroeger is begraven en of deze graven ooit zijn geruimd of niet. U kunt niet zomaar gaan begraven zonder de graven eerst te ruimen en de resterende knekels over te brengen naar een verzamelgraf of knekelput. Als u van te voren wilt weten of er voldoende lijkontbinding heeft plaatsgevonden kunt u een erkend ruimingsbedrijf in de arm nemen en vragen enkele proefopgravingen uit te voeren. Als blijkt dat de lijken niet voldoende verteerd zijn dan kunt u de onverteerde resten laten opgraven en laten herbegraven in een strook zandgrond waarin wel voldoende zuurstof aanwezig is om het natuurlijke ontbindingsproces te voltooien. U kunt ook besluiten de stoffelijke resten in de klei te laten, maar dan mag u er niet meer begraven. Wanneer het om een complete grafakker gaat en u heeft geen idee meer hoeveel overledenen er in het verleden zijn begraven, waar ze liggen en waar er dus geruimd moet worden, dan kan onderzoek met grondradar een oplossing zijn. Begraafplaats Westerhaar in de gemeente Twenterand heeft hiermee ervaring opgedaan. U kunt hierover ook informatie krijgen bij Arcadis of de Grontmij. Ik hoop dat ik uw vragen goed begrepen heb en dat u iets kunt met mijn uitleg, anders hoop ik graag nader van u te horen. met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
25 januari 2008