Onderhoudsbijdrage oude graven

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag

De begraafplaats was eerst een gemeentelijke begraafplaats die we in 1998 als Stichting hebben overgenomen. De gemeente gaf toen steeds graven uit voor onbepaalde tijd. Nu verkopen we de graven met grafrechten voor een periode van 30 jaar.
De mensen betalen een bedrag voor het graf en grafrechten en daarnaast nog een bedrag voor 30 jaar onderhoud graf/begraafplaats.
Mogen wij als stichting de nabestaanden van de graven van onbepaalde tijd (toen het nog een gemeentelijke begraafplaats was) nog een bijdragen vragen voor onderhoud graf/begraafplaats?

Antwoord

Oud recht gaat voor nieuw recht. In de grafakte wordt gerefereerd aan de Beheersverordening uit 1991. Al in deze verordening iets is opgenomen voor door te rekenen kosten voor onderhoud, dan zou dit kunnen. Maar dat zal hoogstwaarschijnlijk niet het geval zijn.

U zou een bijdrage voor onderhoud op vrijwillige basis kunnen vragen, maar in de praktijk levert dit niet veel op. Veel collega’s voeren – tegen beter weten in – onderhoudsbijdrage in: nee heb je, ja kan je krijgen. Of doen dit op het moment de grafrechten overgeschreven worden van bijvoorbeeld vader op zoon. Volgens mij gaat dit vrijwel altijd goed, als hierover van te voren maar gecommuniceerd wordt. Maar weet, als iemand de moeite neemt hierover een rechtsgang te maken, dan staat hij sterk.


14 mei 2020