Onrechtmatige afkoop grafrechten

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Aan de redactie van De Begraafplaats, geachte heer van der Putten
Bijgaand een mailwisseling met mijn wethouder, welke een gesprek heeft gehad met een meneer die de grafrechten voor een langere tijd dan de gebruikelijke 20 jaar wil afkopen. Dit omdat hij geen kinderen of familie heeft die de grafrechten, als deze na 20 jaar verlopen zijn, kunnen verlengen. Het staat mij bij dat ik wel eens gelezen heb, dat dit met behulp van een notaris geregeld kan worden, of heb ik dit mis? Graag uw reactie,
Met vriendelijk groet,
L. K.

Antwoord:

Geachte heer K.,
Namens de redactie van De Begraafplaats en als consulent van de LOB beantwoord ik uw vraag maar even. Juridisch advies van dhr. Van der Putten staat in principe los van de LOB, zie ook mijn onderstaande doorverwijzingen. Op zich is het wettelijk toegestaan om graven voor een langere periode dan 20 jaar uit te geven, die 20 jaar staat in de Wet op de lijkbezorging genoemd als minimale termijn voor de uitgifte van een eigen graf. Maar een en ander mag niet in strijd zijn met uw verordening. Ik weet niet wat daar in staat – wanneer er niets over de uitgiftetermijn in uw verordening geregeld is dan kan een langere uitgifte-periode altijd, want is niet in strijd met de wet. Maar als in de verordening staat dat eigen graven alleen voor 20 jaar uitgegeven worden, dan kan de gemeente hierop natuurlijk geen uitzonderingen maken. Wanneer men – en dit kan pas na het verstrijken van de uitgiftetermijn – het graf wil verlengen kan dit nooit voor een langere periode dan 10 jaar ineens – ook dit is vastgelegd in de Wet. Als u nu nabestaanden in de gelegenheid wilt stellen om de grafrechten langer dan twintig jaar te verkrijgen, dan kunt u uw verordening wijzigen en daarin ook de mogelijkheid van uitgifte voor 30 of 40 jaar opnemen. Veel langer zou ik afraden, want u kunt dan een probleem krijgen bijvoorbeeld als de rechthebbende komt te overlijden en de grafrechten niet tijdig worden overgeschreven op naam van een nieuwe rechthebbende. In het geval van meneer X. is dat ook een probleem. Zelfs als uw verordening zou toestaan aan hem het graf voor 40 jaar uit te geven wie neemt dan de grafrechten op naam als hij is overleden? Wanneer er niemand is die de grafrechten overneemt dan kan hij niet eens in zijn eigen graf begraven worden want daarvoor moet toestemming gegeven worden door de rechthebbende! In zijn geval is het inderdaad veel verstandiger om het graf in beheer te geven bij een rechtspersoon die ook na zijn dood het voortbestaan van het graf kan garanderen waardoor hij in zijn ”eigen” graf begraven kan worden. Hiervoor kunt u hem het beste doorverwijzen naar de Stichting Grafzorg. Overigens doet de gemeente er verstandig aan om ook een juridisch adviseur in de arm te nemen in verband met de precedent die is geschapen doordat het gemeentebestuur in een eerder geval (Mw. X.) in strijd met de eigen verordening heeft gehandeld, en zoals ik uit de correspondentie lees, in haar geval wel het graf voor langere tijd dan was toegestaan heeft laten verlengen.
Met vriendelijke groet, namens de LOB


4 oktober 2016