Opgraven binnen twee maanden

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: i. Opgraven / herbegraven

VRAAG

Een familie wil graag dat de overledene toch in een particulier graf (in plaats van algemeen graf) wordt begraven. Dit verzoek wordt gedaan binnen de termijn van twee maanden en op basis van ‘niet goed over het verschil geïnformeerd door de uitvaartverzorger’.

ANTWOORD

Er zijn normen en een landelijk gevoerd beleid voor het verlenen van een verlof tot opgraven en herbegraven: het kan binnen 2 maanden na de begrafenis of pas na 10 jaar. De eerste maanden na de begrafenis is een kist gewoonlijk nog intact en kan, zonder de inhoud te hoeven beroeren, uit een graf worden genomen.  In dit geval wordt de kist met stoffelijke resten op de eigen begraafplaats, tien meter verderop herbegraven.

Ergo, de burgemeester màg binnen 2 maanden na begraving toestemming geven voor de opgraving. De burgemeester maakt zelf een afweging of hij wel of niet het verlof verleent; hij/zij is niet verplicht om het verzoek in te willigen en dus verlof te verlenen. Gemoedsrust van de nabestaanden zal hierin meegewogen worden.

Graag aandacht voor de opname in t verlof: geen aanwezigheid familie, activiteiten vinden plaats buiten openstelling van de begraafplaats, door een professioneel / gespecialiseerd bedrijf.  En belangrijk: overleg en instemming vooraf mb..t. alle kosten voor de familie.

EK okt22
17 november 2022