Opgraven eerste/onderste kist in algemeen graf

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: b. Algemene graven

VRAAG

Er is op onze gemeentelijke begraafplaats een verzoek tot opgeven binnengekomen. De persoon welke eventueel opgegraven moet worden, is als eerste begraven in een algemeen graf. Er hebben inmiddels twee begravingen boven plaatsgevonden.

Hoe dienen we als gemeente hierin te handelen?

 ANTWOORD

Voor elke opgraving is op grond van artikel 29 Wlb een vergunning van de burgemeester vereist. De wettelijke grafrusttermijn is gesteld op 10 jaar. In principe wordt een vergunning tot opgraving niet verleend dan 10 jaar na de begraving. Echter, het algemene beleid is dat wanneer de begraving korter dan twee maanden geleden heeft plaatsgevonden, de burgemeester toch een vergunning kan verlenen. Elke burgemeester is autonoom in zijn of haar besluit hierin. Tegen het besluit van de burgemeester is op grond van de Awb bezwaar mogelijk.

Wanneer de burgemeester besluit vergunning tot opgraven te verlenen, zullen deze twee kisten / overledenen tijdelijk uit het graf gehaald moeten worden en later teruggeplaatst. Hiervoor hoeft géén vergunning tot opgraving verleend te worden. Dit kan gezien worden als beheersmaatregel waartoe de houder van de begraafplaats gerechtigd is.

Het is aan de burgemeester om te bepalen of de nabestaanden van deze overledenen vooraf geïnformeerd worden over deze handeling.

Wanneer de burgemeester besluit vergunning tot opgraving te verlenen is het LOB advies om hen wel vooraf te informeren. Uit gedeelde ervaringen kunnen we zeggen dat in een dergelijke situatie de andere nabestaanden hiervoor (meer) begrip kunnen opbrengen. Communicatie hierover door iemand die vakinhoudelijk kan uitleggen hoe er gewerkt zal worden is van essentieel belang. Dat bepaald de houding van de overige nabestaanden.

Een voorbeeld van een vergunning tot opgraven is te vinden op de LOB website (op het ledendeel). In het voorbeeld zijn een aantal voorbeelden vermeld waaronder een vergunning verleend wordt. Het is echter aan degene die de vergunning moet voorbereiden, om te bepalen welke voorwaarden relevant zijn. Gegevens welke in elk geval opgenomen moeten worden zijn:

  • Vergunning wordt verleend op grond van artikel 29, lid 1 van de Wet op de lijkbezorging
  • Volledige namen van de overledene
  • Datum van overlijden
  • Huidige graf locatie
  • Nieuwe graf locatie
  • Bezwaarclausule

Wanneer jullie van mening zijn dat de overledene ‘over gekist’ moet worden, adviseert de LOB dat als voorwaarde in de vergunning op te nemen. Technisch gezien zal overkisten waarschijnlijk niet nodig zijn. Voor de medewerkers die de opgraving uitvoeren geeft dit een extra psychische belasting.

IW jul22
2 augustus 2022