Opgraven en cremeren binnen grafrusttermijn

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte lezer,Wij hebben een vraag.Van een rechthebbende krijgen wij het verzoek om een lijk op te graven.Het lijk is begraven in onze gemeente op 15 mei jl. De rechthebbende wil het laten opgraven en daarna cremeren. (Zij is van gedachten veranderd).Uit de wet lees ik dat dit kan met toestemming van de Burgemeester en dat de officier van justitie toestemming moet geven voor de crematie. Klopt dit??En wat is verstandig. Lijkt me goed om eerst bij de officier de toestemming te vragen alvorens op te graven.Onze begraafplaatsbeheerder heeft nog nooit een lijk opgegraven wat zo kort begraven is.Volgens de beheerder gaat het hier ook nog eens om een behoorlijke kist. Wat is wijsheid en wie kunnen we dit dan laten opgraven??Ik hoop dat u een passend antwoord heeft.Met vriendelijke groet, J. H.

Antwoord:

Geachte mevrouw H., Een dergelijk verzoek krijg je natuurlijk liever niet.Uw vraag kan ik dan ook goed begrijpen. Juridisch gezien is het goed mogelijk dit verzoek te honoreren, maar u bent niet verplicht dat te doen.Over het algemeen worden opgravingen ontraden indien het stoffelijk overschot langer dan twee maanden geleden is begraven. Dit heeft alles te maken met het stadium van ontbinding van het lichaam en de belastende factoren ( stank, vocht, e.d.) voor het uitvoerend personeel.U zou een uitzondering kunnen maken voor het geval de nabestaande, als gevolg van de weigering, in geestelijke nood zou komen te verkeren. Om dat objectief vast te stellen kan gedacht worden aan een doktersverklaring.Indien u van mening bent dat u het verzoek toch moet inwilligen dan is het nodig, voorafgaande aan de uitvoering, de toestemming te verkrijgen van zowel de Burgemeester als de Officier van Justitie.Het is ook raadzaam eerst met het betreffende crematorium te overleggen of zij bereid zijn de stoffelijke resten in ontvangst te nemen en zo ja welke voorwaarden daaraan worden verbonden.Voor de uitvoering kunnen het beste deskundigen worden ingeschakeld. Dat kan zijn en begrafenisondernemer voor het leveren van een nieuwe kist en het vervoer en een gespecialiseerd begraafplaatsbedrijf (aangesloten bij de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer) voor het opgraven en, zo nodig, opnieuw kisten van de stoffelijke resten. met vriendelijke groet,

Jo Beltman
28 juli 2010