Opgraven en cremeren van stoffelijke resten

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: i. Opgraven / herbegraven

Vraag

De termijn van het algemeen graf verstrijkt binnenkort. Wij, als nabestaanden, willen de stoffelijke resten laten cremeren en zijn op zoek naar een bedrijf dat dit voor ons wil doen. Kunt u ons adviseren aub?

Antwoord

In eerste instantie is het noodzakelijk om een vergunning tot opgraving aan te vragen en te verkrijgen. Op basis daarvan kunnen vervolg acties worden genomen.

De LOB adviseer t.a.v. de actuele opgraving contact op te nemen met de beheerder van de begraafplaats. Hij/zij kan u het beste doorverwijzen naar bedrijven die gespecialiseerd zijn in een zgn. incidentele opgraving en de juiste procedure en geldende protocollen volgen.  Wellicht  zijn er op de begraafplaats zelf personen werkzaam met deze kennis/ervaring en voeren ze uw opdracht zelf uit. Mocht u er met de beheerder van de begraafplaats niet uitkomen, dan kunt via www.bvob.nl zelf een bedrijf benaderen, die deze specialistische werkzaamheden kan verrichten voor u. Leden die zijn aangesloten bij de BVOB doen dit respectvol en zorgvuldig.

Tevens raad ik u aan een lokale uitvaartverzorger in de arm te nemen en/of rechtstreeks contact zoeken met het crematorium alwaar u de crematie wilt laten plaatsvinden over de mogelijkheden, tarieven, planning, asbestemming, enz.

Over het algemeen vallen beiden activiteiten (opgraving en crematie) samen en vinden plaats op één dag – dit vereist goede afstemming met alle betrokkenen incl. vervoer van de stoffelijke resten.  U kunt dit zelf organiseren of overlaten aan een uitvaartverzorger.

De opgraving zelf is niet toegankelijk voor anderen, dan de medewerkers die deze taak op zich nemen en zal plaatsvinden achter schermen.


9 februari 2021