Opgraven/herbegraven Marco 1

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevr. P. Harmsen. Graag een advies van u inzake het volgende. Acht jaar geleden is in een eenpersoonsgraf begraven Marco. (graf een diep). Nu willen zijn ouders 58 en 55 jaar in de toekomst bij hun zoon begraven worden, maar daar is natuurlijk geen ruimte voor. Ik stelde voor om Marco nu te herbegraven om in de toekomst geen problemen te verkrijgen. De ouders vinden dat erg moeilijk en willen Marco herbegraven als de eerste ouder komt te overlijden. Ik kan dan natuurlijk geen verlof tot herbegraven meer krijgen, gezien de tijd tussen overlijden en begraven. Kunt u mij adviseren in deze? Met vriendelijke groet, M. van I.,

Antwoord:

Geachte heer van I., Als de ouders van Marco de opgraving en herbegraving in een groter graf (3 diep, naar ik aanneem), waarin zij beiden met hem verenigd kunnen worden, willen uitstellen, dan is het geen enkel probleem om daarmee te wachten tot het moment dat een van de ouders komt te overlijden. Het is zelfs veel verstandiger. Het belangrijkste is dat dan rustig de wettelijke grafrusttermijn van tien jaar kan worden afgewacht. Het verkrijgen van een verlof tot opgraven (dit is wat de familie nodig heeft!! en niet een verlof tot herbegraven) wordt na het verstrijken van deze termijn veel makkelijker afgegeven door de burgemeester dan wanneer deze termijn nog niet verlopen is. U begrijpt hieruit dat een vergunning tot opgraven dus altijd nodig is, ongeacht het feit of de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar nu wel of niet verstreken is. Deze vergunning moet worden aangevraagd door de rechthebbende van het graf waarin de overledene (het kind dus) is begraven. Dit kan door niemand anders. Als nu bijvoorbeeld de vader van het kind de huidige rechthebbende is, en hij komt als eerste te overlijden, dan zullen de grafrechten dus eerst op naam van de moeder moeten worden overgeschreven, zodat zij de vergunning tot opgraving kan aanvragen. De opgraving kan dan plaats vinden en het kind kan dan in het nieuwe familiegraf dat de moeder op naam neemt begraven worden, waarna de overleden vader daarbij kan worden begraven. Het nieuwe graf hoeft dan ook maar 1x geopend en gesloten te worden en dat scheelt uiteraard ook weer begraafkosten. Ik hoop dat ik uw vragen hiermee voldoende heb beantwoord, anders hoor ik wel weer. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
5 november 2005