Opgraven/herbegraven Marco 2

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen, Hartelijk dank voor uw snelle en uitgebreide antwoord. Toch blijven er nog vragen over. Wanneer kan ik dat verlof tot opgraven aanvragen?, Kan dat nu, en hoelang blijft dit verlof geldig, of straks bij het overlijden van een van de ouders. Maar dan heb ik maar vijf dagen om alles te regelen. Of kan dit opgraven en terug begraven in het zelfde graf nu gebeuren. (na 10 jaar). Marco was al een jongeman van 19 jaar, ik vermoed dat u aan een kleiner kind dacht. Met dank en vriendelijke groet. M. van I.,

Antwoord:

Geachte heer van I., Niet u, maar (een van) de ouders van Marco moeten het verlof tot opgraven bij de burgemeester aanvragen. Zij zijn de rechthebbende van zijn graf, dus zij zijn de enige die dat mogen doen. Zeker als de wettelijke grafrusttermijn is verstreken is er sprake van een formaliteit die binnen 24 uur afgehandeld kan worden en al helemaal als de herbegraving op korte termijn (gelijk met de begrafenis van een van de ouders) wordt beoogd. De burgemeester kan het dan niet maken om de boel te traineren. Maar voor de ouders is het misschien een geruster gevoel dat Marco al eerder in het nieuwe graf wordt herbegraven, dus niet pas als een van hen komt te overlijden – je hebt dan immers al genoeg aan je hoofd. Het beste is dan om dit te doen nadat de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar is verstreken, dus niet eerder dan over 2 jaar. Maar wat ook een rol speelt zijn de nog lopende grafrechten op het graf van Marco. Vermoedelijk is het graf destijds voor 20 jaar uitgegeven en dan is het eigenlijk zonde van het geld om na 10 jaar al afstand van het graf te doen en een nieuw extra graf op naam te nemen. Als de ouders nog goed gezond zijn (ze zijn in elk geval nog betrekkelijk jong), is het misschien aan te raden om nog 12 jaar te wachten, dus totdat de grafrechten van Marco verlopen zijn en de verlenging ervan zich aandient. Inplaats van het graf te verlengen, kunnen ze dan afstand doen van het graf, verlof tot opgraving aanvragen en Marco laten herbegraven in een nieuw graf dat voor hen alledrie is bestemd. Nog even over dat verlof tot opgraven: het lijkt me het verstandigst om dat pas door de ouders aan te laten vragen als de opgraving en herbegraving op redelijke termijn in zicht is. In elk geval niet nu (ivm de nog lopende wettelijke grafrusttermijn) en ook niet wanneer nog niet duidelijk is wanneer de herbegrafenis gaat plaatsvinden. Het papiertje heeft dan immers geen enkele betekenis en de burgemeester moet formeel natuurlijk wel weten waar de stoffelijke resten worden herbegraven, anders kan hij de verlof niet afgeven. Als u nog meer vragen hebt hoor ik wel weer. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
6 november 2005