opgraven/herbegraven - termijn

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: i. Opgraven / herbegraven

Vraag

Wij krijgen begin september 2020 het verzoek om iemand  te herbegraven die op 30 april 2020 is overleden en begraven op een kerkelijke begraafplaats in onze gemeente. De echtgenote had het idee om later gecremeerd en bijgezet te worden in dit graf. Zij is op dit besluit teruggekomen. Helaas is het niet mogelijk om nog een graf naast dat van haar man te kopen, vandaar nu dit verzoek. Hier geldt toch gewoon de wettelijke grafrust van 10 jaar of is hier op één of andere manier toch een mogelijkheid?

Antwoord

De minimum grafrusttermijn bedraagt in Nederland inderdaad 10 jaar. Daarnaast is het echter voor de rechthebbende mogelijk om in ‘bijzondere gevallen’ een Verlof tot opgraven aan te vragen bij de burgemeester van de gemeente waarbinnen de begraafplaats ligt. Vervolgens is het dus aan de gemeente om hiernaar te kijken. Belangrijke punten waarop gelet wordt:

  • Een verlof wordt in principe niet verstrekt als een overledene langer dan twee maanden (vanwege de ontbinding) of korter dan 10 jaar is begraven
  • Zijn de motieven van de aanvrager van voldoende gewicht

Zie hiervoor ook de Handleiding ‘Opgraven en Ruimen, blz. 25 – 34’.

Bovenstaande in aanmerking nemend zullen de meeste burgemeesters geen toestemming verlenen.


30 november 2020