Opgraving binnen de lopende grafrecht termijn

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: i. Opgraven / herbegraven

VRAAG

Bij aanschrijving einde termijn van een particulier graf, één jaar voorafgaande het einde van de termijn, wordt door de rechthebbende aangegeven dat de wens is om de resten op te graven en te cremeren. Er is dus nog sprake van een lopende termijn en is er vergunning van de burgemeester nodig vanwege de individuele herbestemming. Kun je dat oplossen door te stellen dat de opgraving dan plaats vindt na het einde van de termijn?

ANTWOORD

Het maakt niet uit of de grafrechttermijn nog een jaar te gaan heeft (waarbij de LOB er in deze cases van uit gaat dat de begraving langer dan tien jaar geleden plaats heeft gevonden) of dat de opgraving aan het einde van de grafrechttermijn uitgevoerd wordt.  In deze situatie is het makkelijk dat de rechthebbende het verzoek tot vergunning indient. Dat is namelijk de persoon die beslissingsbevoegd is over het graf en de inhoud hiervan.

Wanneer een vergunning tot opgraving en crematie verleend wordt, wordt dit gedaan op grond van Artikel 29, lid 1 en lid 3 Wlb. Met name lid 3 wordt wel eens vergeten te vermelden, maar dat is de basis waarop een crematorium de crematie mag uitvoeren.

IW apr22
2 augustus 2022