Opgraving kindergraf

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: i. Opgraven / herbegraven

VRAAG

ik heb een vraag ontvangen voor het ruimen van een kindgrafje om te cremeren. Overlijden was in 2001; de grafrechten lopen nog tot 2031, want in 2021 verlengd voor 10 jaar. De moeder vraagt nu hoe dit in zijn werk gaat,  wat ze moeten regelen en wat de kosten zijn? Wij hebben dit bij onze bijzonder RK begraafplaats nog niet voorhanden gehad. Is dit iets waar jullie ons over zouden kunnen informeren?

ANTWOORD

Wanneer er onduidelijkheid is over de procedure welke gevolgd moet worden, is het goed om je hierover (vooraf) te laten informeren – want dat kan vervelende situaties voorkomen. Zeker wanneer er sprake is van een opgraving of een ruiming van een (kinder-)graf.

Je schrijft dat je een vraag heb gekregen over de ruiming van een kindergraf en vervolgens het cremeren van de stoffelijke resten. In deze situatie is er juridisch echter geen sprake van een ruiming, maar van een opgraving. De Wet op de lijkbezorging (Wlb) maakt hier een heel duidelijk verschil in, met name over de procedure welke gevolgd moet worden. Voor de situatie waar je vraag over gaat licht ik die graag specifiek toe.

Het overlijden is langer dan 10 jaar geleden. Wat dat betreft is er geen probleem te verwachten om een vergunning tot opgraven te verkrijgen. Ik ga er vanuit dat er geen begraving boven het betreffende kind heeft plaatsgevonden, want dat zou een beperkende factor kunnen zijn. Je schrijft dat het grafrecht in 2021 verlengd is, het betreft dus een particulier graf. Dit is van belang, want de rechthebbende op het graf moet toestemming geven tot opgraving. Het betreft een opgraving op grond van artikel 29, Wlb waarvoor de burgemeester van gemeente waarin de bijzondere begraafplaats is gevestigd een vergunning moet verlenen. Het is het makkelijkste wanneer de rechthebbende de vergunning aanvraagt en richt aan de burgemeester (dus niet College B&W).  Wellicht is de moeder de rechthebbende op het graf.

In het verzoek moeten de volgende gegevens vermeld worden:

Naam (voluit) van de overledene;

Geboorte- en overlijdensdatum;

Huidige grafnummer en de naam c.q. adres van de begraafplaats;

Gewenste herbestemming van de stoffelijke resten: een nieuw particulier graf of bestaand particulier graf (met graflocatie) of crematie;

De relatie tussen de overledene en de aanvrager;

Waarom de opgraving gewenst wordt, dus wat is de motivatie;

Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de aanvrager.

Bovenstaand lijkt wellicht veel, maar een simpele brief waarin het verzoek gedaan wordt en waarin bovenstaande punten beantwoord zijn is voldoende. Het is van belang dat jullie de aanvraag niet namens de familie doen. Jullie zijn immers partij in deze zaak, de opgraving moet op jullie begraafplaats plaatsvinden.

Als het goed is neemt een ambtenaar van de gemeente contact op met de begraafplaats (met jullie) om de gegevens omtrent het graf, de rechthebbende en de overledene te verifiëren. Jullie informatie dient dan als input voor de vergunning. Op basis van je vraag zie ik geen reden dat een vergunning geweigerd zou worden (behalve bijvoorbeeld als vader rechthebbende op het graf zou zijn en hij geen toestemming wil geven). Als de vergunning verleend is, is het een kwestie van afspraken maken. Er zijn vragen waar een antwoord op moet komen. Denk hierbij aan wie de opgraving zal uitvoeren, vervoer van de stoffelijke resten en de keuze van het crematorium.

Aangezien jullie geen ervaring hebben met een opgraving en aansluitend het cremeren van de stoffelijke resten, adviseer ik jullie in dit geval dat de familie contact zoekt met een lid van de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer (BVOB). Onze leden – BVOB Dit zijn gespecialiseerde bedrijven in opgravingen en ruimingen. Zij kunnen voor de familie ook een verzoek tot opgraving indienen, maar zoals ik eerder schreef, dit kan de familie zelf ook verzorgen. Ik kan vanzelfsprekend niets zeggen over kosten. De kosten zijn afhankelijk wie de werkzaamheden uitvoeren en waar de crematie zal plaatsvinden.

IW mrt24
18 maart 2024