Opgraving van middelste uit algemeen graf

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte lezer, In 2005 is het grafrecht vervallen (na 20 jaar) van een algemeen graf. Deze graven zullen in de loop van 2009/2010 worden geruimd en alle rechthebbende hiervan hebben van ons een bericht gehad. De juiste data van ruiming worden bekend gemaakt via de website en bij de ingang van de begraafplaats. Een van rechthebbende vraagt ons t.z.t. de juiste datum op te geven want dan komt hij de restanten (voor herbegraving) wel ophalen. De overblijfselen liggen echter als middelste in een graf van drie. Als argument wordt gegeven dat destijds op onze begraafplaats geen mogelijkheid meer was voor een eigen graf!!!!! (dit was inderdaad enige jaren het geval, maar thans is er door uitbreiding weer voldoende ruimte). M.i. heeft deze persoon geen enkel recht, omdat destijds bewust is begraven in een algemeen graf (er is niet gekozen voor een andere begraafplaats) en inmiddels alle rechten zijn vervallen (recht was verstrekt voor 20 jaar, vanaf september 1985). Mocht herbegraving toch plaats kunnen vinden dan zal een vergunning van de gemeente moeten worden aangevraagd en zal ook toestemming aan de andere families moeten worden gevraagd. (van één der families is het adres onbekend). De rechthebbende stelt zelf voor herbegraving te zorgen, zonder tussenkomst van een begrafenisondernemer! Ik denk dat een vergunning van de gemeente wel zal worden geweigerd en dan is het probleem m.i. opgelost. Maar wat te doen als de gemeente wel vergunning verstrekt?? Bij voorbaat dank voor uw antwoord!! Met vriendelijke groet, W.P. van der V.

Antwoord:

Geachte heer Van der V., Als de locatie van het bewuste graf nog intact is en u kunt bepalen waar de stoffelijke resten aanwezig zijn kan men een verzoek tot opgraving bij de Burgemeester indienen. Dit zal moeten gebeuren omdat het geen ruiming betreft maar een nieuwe bestemming van de resten. Ik zie geen reden waarom de Burgemeester zal weigeren. De andere families hebben geen enkele zeggenschap hierin, de rechten zijn inmiddels verlopen. Overigens is de aanvrager vrij om zelf na opgraving de resten te vervoeren. Het is ook niet noodzakelijk dat een uitvaartondernemer ingeschakeld wordt. Ik zou wel aan de aanvrager vragen vooraf een schriftelijke verklaring te overleggen met toestemming van de begraafplaats waar de herbegraving zal plaatsvinden. Overigens is het verstandig met deze begraafplaats afspraken te maken om na de opgraving herbegraving uit te voeren.

Arie van Kooten
12 februari 2009