Opheffen grafvak, sluiten begraafplaats

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: a. Particuliere / eigen / familiegraven

Nadere informatie over opheffen grafvak en/of sluiten begraafplaats 

  • opheffen grafvak

Het geven van een nieuwe bestemming aan een grafvak waarin particuliere graven liggen is een complexe aangelegenheid. De beheerder is daarbij volledig afhankelijk van de rechthebbenden. Er zijn nogal eens misverstanden over wie bepaalt wat er met een particulier graf gebeurt. Dit is niet de beheerder, maar de rechthebbende. Stel, een particulier graf is uitgegeven voor 30 jaar. De beheerder is in zo’n situatie verplicht de rechthebbende per brief (ruim een jaar van tevoren) erop te wijzen dat de eerste termijn ten einde loopt. Daarbij biedt de beheerder de mogelijkheid de grafrechten te verlengen. Als de rechthebbende hier gebruik van maakt, dat heeft een beheerder dit zondermeer te accepteren. Na het ten einde raken van deze verlenging speelt zich hetzelfde scenario zich weer af. Kortom, de rechthebbende en niemand anders, bepaalt hoe lang een particulier graf gehandhaafd blijft. Een grafvak bestaat uit vele particuliere graven. Stel dat 95% afstand doet en 5% niet, dan heeft u nog altijd een grafvak met 5% particuliere graven. U kunt eventueel deze rechthebbenden benaderen en hen een aantrekkelijk voorstel doen om het graf en de stoffelijke overschotten te verplaatsen voor uw rekening, maar ook dan bent u afhankelijk van de keuze van de rechthebbende.

  • sluiten begraafplaats

Een alternatief is het officieel sluiten van de begraafplaats. Volgens de Wet op de lijkbezorging (2010) is het mogelijk een begraafplaats te sluiten en op te heffen. Zie hiervoor artikel 43 – 48. Voor sluiting dient burgemeester en wethouders een besluit te nemen. De begraafplaats kan eventueel met terugwerkende kracht gesloten worden verklaard vanaf de dag van de laatste bijzetting. De daadwerkelijk sluiting gaat in, 30 jaren na de ingangsdatum. Indien er 10 jaar geen bijzetting meer heeft plaatsgevonden op dit moment, alleen dan kan een kortere periode van 20 jaar worden gehanteerd. In de periode tussen sluiting en opheffing dient wel het onderhoud te worden uitgevoerd. Op een gesloten begraafplaats wordt niet meer begraven. Van belang is dat duidelijk in de verordening / tarieflijst wordt vermeld wat de geldende condities zijn voor deze gesloten begraafplaats. Er bestaat inmiddels jurisprudentie van situaties waarbij de looptijd van een graf langer is dan de genoemde termijn van 30 jaren: in deze situatie zou handhaving doorlopen totdat de rechten van het laatste graf zijn verlopen.

Kortom, voor vele beheerders is opheffing geen passende oplossing: de kosten lopen door en de inkomsten nemen af. Een betere optie kan zijn: het gefaseerd omvormen van een grafvak naar een andere bestemming, passend bij een begraafplaats.


21 december 2020